Ինքնագիր ստանալու համար նյութեր ուղարկողներին


Մի շարք մարդիկ ժամանակ-առ-ժամանակ իրենցից չխնդրված նյութեր են ուղարկում Յանի կամ  DP-ի մենեջմենթին՝ ստորագրելու և հետ ուղարկելու համար: Այդպիսի նյութերը  հեշտությամբ կարող են պատռվել կամ պարզապես կորչել խիստ զբաղվածության պատճառով, ինչը կարող է շատ վշտացուցիչ լինել ուղարկողների համար: Խնդրում ենք, մի՛ վարվեք այդպես, քանզի ոչ ոք չի ուզում պատասխանատվություն կրել  ուղարկողի համար շատ թանկարժեք նյութերի կորստյան դեպքում: Շնորհակալություն: Steve/ED.