Questions - you got 'em; answers - we got 'em

e-mail:

79 - Otázky, které bych chtěl dostat

Od: I. Asimov

Hej Iane,

Jak bys popsal nekonečno?

Jinými slovy, jak obstojí moje teorie?

 

Tvůj I. Asimov

Nazdar Isaacu,

Blízké Nekonečno je zdánlivě nekonečný sled náhodně tvarovaných nádob. Některé se rozpínají či stahují ve znatelných rychlostech a jiné jsou ve stázi. Dosud nemáme klíče ke dveřím, které umožňují přístup do sousedních celků a nevíme, kde tyto celky jsou, či jak vypadají – s výjimkou malé části toho, který obýváme my a kterému říkáme vesmír.

Vesmír, v rámci kterého či na kterém činíme veškeré naše pokusy o sblížení a nastavujeme naše měřidla na základě zvláštního předpokladu, že ostatní celky se budou skládat z atomů a dají se měřit v centimetrech stejně tak jistě, jakože se slunce otáčí kolem země.

Říkají nám, že velký třesk nebyl explozí v prostoru, ale explozí prostoru. V obou případech se zdá, že se nacházíme ve středu něčeho, co zbylo, bez ohledu na to, kde jsme, a naše snahy vypátrat začátek nás vedou frustrovaně blízko, jenom abychom byli odmítnuti tou nejpošetilejší z teorií – Zenovým paradoxem. A to je jenom začátek, co potom konec této specifické amorfní bubliny? V jisté etapě nemůžeme mít velký třesk bez velké rány, že.

Teorie strun, červí díry, kliky a kočičí dvířka.

Jak vidíš, pořád na tom dělám.

Měj se, ig


Od: A Darling

Vážený pane Vševěde,
Jakpak byste vyřešil bankovní krizi?
Alistair Darling (britský ministr financí)

 

Hello Darling,

A začal jste tak dobře.

Nejprve bych předefinoval chudobu. Během dozvuků Katriny, když dole v New Orleans čenichaly mediální hyeny po obsahu, jsem zahlédl v televizi něco velice pozoruhodného. Zpovídaná osoba si stěžovala a naříkala nad nedostatkem schopnosti vlády zareagovat na katastrofu, již většina lidí viděla přicházet a jež byla způsobena ne přímo Katrinou, ale léty zanedbávání. Infrastruktura nebyla udržovaná a vina vyplula na hladinu.

Potom se objevila na obrazovce tvář té ženy, a potom tělo. Byla tak tlustá, že jsem si dovedl představit, že by dokázala nevyjít ze zimního spánku tři polární zimy. Na muže okamžiku ze CNN vřeštěla: ‚Vláda se nestará o chudé. Nestarají se o nás. Starají se jenom o bohaté a my ať zemřeme a utopíme se. My zdejší chudí, my nemáme nic!!! My chudí se prostě utopíme, protože vláda se nestará. Jsme strašně chudí. Tamhle je žena (ukazuje), která je tak chudá, že má jenom jednu televizi. Je to tak, jenom jednu televizi – představte si to!!!

Ano, myslím si, že musíme předefinovat chudobu, zcela určitě v západním světě. Chudoba je zcela jasně relativní pojem, ale tak jak to vidím já, když má člověk oblečení, střechu nad hlavou, jídlo, vodu, topení, ledničku a více než jednu televizi, potom není chudý. Je chudý, když žije ve vlastních exkrementech a musí pít znečištěnou vodu, když jídlo je luxus a strach je permanentní, a ovšem když neexistuje sociální zabezpečení, nejsou potravinové poukázky. A navíc skutečně chudí nezajímají lichváře, protože už chudší být vlastně nemůžou.

Ale ta tlustá dáma z New Orleans dokáže jistě své kreditky zkonsolidovat. ‚Přišla jsi o svůj úvěrový rating? Pojď ku strýčkovi, no tak. Zbavím tě všech starostí, jenom se tady podepiš a my všechny ty škaredé věřitele zaženeme.‘ Viděli jsme, že to přijde, nebo ne? Samozřejmě, že ano! Ano, vzpomínám si, jak jsme často (moji přátelé, rodina a já) těžce vzdychli nad reklamní nemravností levných peněz házených po lidech v tísni ve jménu konsolidace, a ty jsi dělal totéž – vím, že ano. Viděl někdo z těch velkých čarodějů, že to přijde? Zdá se, že neměli tušení, jenom pořád přežvykovali, dokud se jim to nerozprsklo po celém čumáku.

Potom bych celou tu partu bankéřů nasadil do deeufemizačního programu. Subprime hypotéky by se teď jasně chápaly jako profitování na bídě – půjčování lidem víc, než si mohou dovolit, a skoro stejně tolik, o kolik sní. Chceš dům, jehož splácení několikanásobně převyšuje tvé možnosti? Taková půjčka musí mít za následek exekuci a bezdomovectví – ale pouze, když dojde k poklesu trhu, neměj strach, to už se nestalo – okamžíček – asi dvacet let. Jo, tanec na hraně kráteru za zvuku rachocení – takhle získáváme ty sopečné bonusy, vy idioti.

Jestliže je jeden z velkých životních axiomů – nemůžeš vybírat víc, než vložíš – tak jasný nám, většině smrtelníků, a pravidlem, podle kterého musíme žít, jako je potom možné, že to není nezákonné pro ty, kdo to s takovou velkou zodpovědností ignorují.

Nazdar, ig


Od: Máňa

Drahý pane G

Kolik času vám zabere odstranění obalu z CD?

Vaše Máňa x

 

Ahoj Máňo,

V současnosti už mi to nezabírá vůbec žádný čas, ani vteřinu, protože mám spolupracovnici, kterou využívám speciálně k tomuto účelu. Je špičkově kvalifikovaná ve všech aspektech moderního balení, léta pracovala jako asistentka mazače pantů, ale vyšvihla se na vrchol v mele roku 1998. Taky umíš od přírody psát na stroji, že Máňo…

Kdo je potom šikovná holka!

Nazdar, ig x


Od: M

Naposledy když jsem vás viděl, pane Gillane, místní svobodní sedláci pokládali poslední cihly, aby hermeticky uzavřeli vrcholek věže, ve které jste měl být uvězněn pouze s kapajícím kohoutkem, slamníkem, jedním stolem a židlí, plus s dostatkem sýrových sendvičů do konce života – Ha!

Co vás přimělo říkat ty věci o novém příteli Malého Johna? Jenom proto, že to je pravda, tak to neznamená, že jste musel vyžvanit, co si každý myslí – vy idiote. A vůbec, myslel jsem, že jste po smrti, a k mému velkému překvapení, jsem vás viděl minulý týden v Argentině s Deep Purple. To jsem taky nevěděl, že ještě existují. Takže, jak se vám podařilo utéct a co jste dělal posledních šest set let?

M

 

Ach - Moriarty,

To jste zase vy, přemýšlel jsem, proč je volně žijící zvěř na kolenou. Pokud si vzpomínáte – a jsem si jist, že ne – ty věci ohledně Blobby vám byly sděleny důvěrně. A bylo to pouhé zopakování toho, co jsem vás oba viděl vyvádět ve sklepení hostince The Blue Boar Inn. Ne že by s tím Blobby měla něco extra do činění, když byla takhle svázaná a zachycena na papír vaším polaroidovým skicovým týmem, který mne s láskou přikreslil jako viníka.

Útěk byl prostý. Dloubal jsem do mokré maltové omítky, dokud mě nerozbolel prst. S tímto nástrojem jsem dokázal rozříznout stůl na dvě části. Jak víte, dvě půlky tvoří celek a skrze něj jsem sešplhal, ale ne dřív, dokud jsem si neudělal žebřík na punčoše a zahodil svůj kabátec. Sešplhal jsem dolů po žebříku a křičel, až mě rozbolelo hrdlo. Potom jsem nasedl na báječného oře a tryskem odcválal do lesa, kde jsem poprvé zaslechl tóny dubna. A máte to.

Zkraje dne jsem hovořil v Dubaji s pannou, jež byla přesvědčena, že DP je heavymetalová kapela; promarnil jsem deset minut ve snaze jí vysvětlit, že nemáme nic společného s alchymií nebo bizarním kytarovým herectvím, ale neuvěřila z toho jedinému slovu. Ani jsem ji nedokázal přesvědčit, aby se přišla sama podívat, třebaže jsem přísahal, že jsem už věky neviděl v obecenstvu žádného Dlouhovlasa či jednoho z těch Nátělníků.

Moronika pracuje pro Vás, že M (rét.)

Ještě se uvidíme, orgáne.

Nazdar, ig


Od: O Után

Doktore Gillane,

Četl jsem o Vaší bungee porodní metodě a vyzkoušel ji čtyřikrát se svou ženou na jednom mostě v pohoří Atlas. Dopadlo to s velkým úspěchem, naše děti jsou všechny zdravé a plné života. Jediným průvodním jevem je, že Janet se pořád zmateně mračí.

Neporadíte mi?

O. Után

 

Ahoj Orangu,

Už jsi mi psal, že.

Jediný způsob, jak zbavit Janet toho mračení, je, že ji vysvětlíš, že jsi kretén – opakuj to čtyřikrát denně, dokud Tě nepraští po hlavě. Bungee porodní metoda (Drazí přátele-33, ´Gruntled‘ v Brazílii) byla ironickým názorným příkladem, na kterém jsem se pokoušel vysvětlit, na kolik může být vertikální porod – s pomocí našich denních svalových rytmů – pohodlnější, rychlejší a bezproblémovější než horizontální poloha, oblíbená lékařským personálem z důvodu jejich vlastního pohodlí.

Ty idiote.

Nazdar, ig


Od: T. Smrtka Zubatá

Drahý pane Gillane,

Byl byste tak laskav a uvedl několik Vašich téměř smrtelných zážitků a vysvětlil některé ze způsobů, kterými jste dokázal uniknout mým spárům?

Zdravím,

T. Smrtka Zubatá

 

Ahoj Smrtko,

Je jich velké množství, ale uvedu zde jenom pár, které mě zrovna napadají.

Kopyto vzpínajícího se koně se mi mihlo těsně kolem čela, o palec blíž a byl bych namístě mrtvý. Nedokážu to vysvětlil, nikdo nemá tak rychlé reakce. Možná že jsem Tě zahlédl koutkem oka, Smrtko, a otočil přesně tak akorát hlavu.

Skoro jsem se udusil, když jsem polkl bobkový list, který mi uvízl v krku. Když jsem se probral z bezvědomí, zjistil jsem, že se natolik rozevřel, že mi v hltanu vytvořil dýchací trubičku. V uvolněnějším stavu jsem dokázal vytvářet vlnivé pohyby jícnu, které ho hnětly nahoru a ven. Ironií osudu – a o řadu let později, určitě si vzpomínáš Smrtko – jsem nepřišel o život při pádu ze střechu jenom díky tomu, že jsem spadl na strom – vavřín.

Během štípání dříví, po zdrcující, špatně načasované ráně zůstal konec topůrka prázdný. Podíval jsem se doprava – nic. Otočil jsem se doleva – fíííí, hlava sekery se snášela dolů z takových čtyřiceti stop, proletěla nově vytvořeným prostorem mezi mým ramenem a hlavou, aby se zabořila hluboko do země. V Anglii – kde auta jezdí vlevo – mě učili, abych se podíval vpravo, podíval vlevo a ještě jednou podíval vpravo, než vstoupím do vozovky. Takže kdybych se vlastně podíval ještě jednou doprava, asi bych přišel o hlavu.

Když jsem ukončil rotaci na střeše během nahrávaní alba Black Sabbath ‚Born Again‘ (Trashed)…zůstal jsem uvězněný v autě pouhých několik palců od starého bazénu plného vody a starých pneumatik. Kdybych se zastavil o kousíček dál, inerční bezpečnostní pásy by mi nedaly šanci na únik. Naštěstí tření, vzniklé působením mé hlavy o asfalt, zpomalilo pohyb vozu a odvrátilo katastrofu. (Jako člověk permanentně dbalý vlastní bezpečnosti jsem měl ochrannou přilbu!). Byl to vlastně dvojí únik, protože jsem dokázal zařvat ‚Nééééééé!!!!!‘ zrovna když se jeden z mých zachránců chystal zapálit cigáro (úlevně – nikdo nikdy nehovoří o léčebné hodnotě kouření). Jelikož jsem byl velice blízko země, dokázal jsem detekovat výpary z prasklé nádrže, závodní dráha byla pokryta benzínem.

Myslím ale, že vůbec nejblíže smrti jsem byl zcela nedávno, uvězněný v hotelovém pokoji v Buenos Aires s jedinou společností, kterou mi dělal BBC World.

Nazdar, ig

Zpět na:
Back to the Q&a index