Questions - you got 'em; answers - we got 'em

63 - Fallende økser, Bulgarian blæreinfeksjoner, bananvenn, planetarisk, Banan Italia?

Frå: j.gemmell@comcast.net

Hei Ian,

Lurer på om du og Jon Lord er sure på kvarandre. For eksempel, siterte du i din siste Caramba ein mann som skreiv feil at han "aldri hadde hørt Jon Lord spele så bra før" på en Purple konsert der Don Airey faktisk var keyboardist, ikke Lord. EG KAN TA FEIL, men det synest det kloke du kunne ha gjort etter det sitatet var å skrive ein benektelse, noko kring "Jon er enda "the man", men viser at Don er ein av dei beste" Eg meiner, om eg er Jon og eg leser det sitatet, tar eg det som en tilbakeholdt slag fra deg. Også i et intervju kommenterte Jon nylig eit foreslått prosjekt som fører sammen fortidas og notidas medlemer av DP for å gjere ein konsert, som eingangs tilfelle. Han nektet faktisk at han hadde spurt nokon som helst, og sagt det var bare et forslag. Imidlertid under henvisning til din nekting av å delta i slik en begivenhet, sa han "det har vært dritt frå eit temmelig høgt sted". Eg håper virkelig der ikkje er nokon spenning mellom de to. De elsker kvarandre svært mykje, det kan eg sjå, og det er best dersom de tenker fyrst og fremst på det. Likeså veit eg at djupt inne elsker du og Ritchie B. kvarandre også, uansett kor mykje de nekter for det.

Her ein kveld såg eg Concerto for Group & Orchestra for fyrste gang på DVD. (For meg var det ein episk begivenhet. Du og Lord stjal showet). Alle smilte frå øyre til øyre når det var over, spesielt Blackmore. Mange år seinare sa han at han hata Concerto, men videoen beviser det motsatte. Så eg ville med respekt anmode om at de tar kvarandres kommentarer med ein klype salt, og er forsiktige med korleis de seier ting for å unngå å såre nokon unødvendig. Ver modig nok til å vere den fyrste til å begrave stridsøksa igjen. Livet er kort, Ian. Lykke til og Gud velsigne.

James Gemmell
Grand Rapids, Michigan

Hallo James,

Nei, Jon og eg er definitivt ikkje sure på kvarandre.

Kan eg seie med den største respekt til din åpenbare stilling at du leser feil heile situasjonen.

Frå din posisjon er jo sjølvsagt sanninga ubestridelig, men kan eg audmjukt tilby litt perspektiv.

Sitatet du refererer til (frå Q & A # 62)....'Ja, Don gjer ein flott jobb. Eg fekk eit brev frå nokon som tok sin far til eit DP show, og faren hans sa på vegen heim at han 'aldri hadde hørt Jon Lord spele så bra'....frå fyren som tok faren sin til giggen var det ikkje på nokon måte meint å vere nedrakkande om vår fabelaktige Jon. Det var berre ein liten observasjon frå sonen til ein mann som ikkje hadde vore på eit Purple show på mange år, og for oss som ikkje er så intense når det gjeld sånne ting, var det litt festelig. Det var ikkje eit tilbakehaldt slag, som du seier. Eg ville aldri drømme om å rakke ned på Jon Lord som har vore ein helt for meg sidan dagen eg møtte han. Ein virkelig inspirerande mann og ein venn, og visdommen hans og humoren er verdsatt av meg og alle som kjenner han.

Dessuten, i henhold til den eingangs-tilfelle-konsteren, min nekting til å underhalde den idéen og meir uttrykkelig Jon's såkalla sitat "det har vore dritt frå ein temmelig høg stad" vel, det virkar rimelig nøyaktig som ein reportasje, men eg trur det er berre Jon's måte å seie Hmmmm...det virkar ikkje som at IG gidd å vere med på det. Du må forstå at det er måten vi snakkar blant oss; det virkar kanskje brutalt for deg, men blant venner er det berre slik det er.

Vær så snill og ikkje putt ord i munnen på meg og sei at eg elsker Ritchie (uansett kor mykje eg nekter for det). Der er ein romantisk anelse. Sjølvsagt har eg stor hengivenhet for Ritchie slik eg hugsar han, og eg prøver å gløyme alt det fæle. Vi delte rom i gamledagar og det går ikkje an å nekte på den utrulig kraftfulle rolla han hadde i bandet før eg vart med og under mi stilling. For dei som er interesserte var eg ein Purple fan lenge før eg fekk jobben og eg eigde alle dei tre fyrste albuma med Rod Evans og Nick Simper. La oss berre seie det slik...det har vore ein lang vei å gå, og eg er ikkje bitter. Eg har stor respekt for Ritchie og håper virkelig han er glad. Men Deep Purple er ein levande, pustande sak og der går ikkje an å måle kjærleiken og talentet Steve, og seinare, Don, har teke med seg inn i familien.

Du har rett James, livet er kort. Øksene er begravd og vi prøver å unngå å såre kvarandre.

Også, eg forstår kor fans av dei tidlige dagane savner Ritchie og no Jon, men alt eg kan be om er at de ser inn i augene dykkar og avgjerde om vi virkelig gjer kva som er forventa av Deep Purple. Eg håper vi er bra nok, det føler vertfall slik for oss.

Cheers, ig

Frå: gernotkemmler@web.de

Kjære Ian,

Eg ville seie takk for alt. Eg har vore gjennom to skumle sjølvmorderiske dagar. Nedka, den Bulgarske blære-infeksjonen ville ikkje ha meg. Eg lærte ho å kjenne i min nye buplass. Eg skreiv ein veldig lang e-mail til deg, pc'en min ødelagde den, eg hater pc'ar. I det siste 18 månedane har eg hatt to framførelsar, karaoke på ein måte, men eg greidde vertfall å få meg sjølv til å synge for eit publikum, så hadde eg to øvingar med band, men det føltest ikkje riktig. Eg hadde tre rock sangtimar, der eg sant Tommy Bolin's 'Dreamer' og andre greier. Læraren var imponert, men han har vore sjuk det siste halve året, så det har ikkje vore noko sanglærdom no.

Stakkars Johnny Cash døydde, eg beundra han svært mykje, i 1979 såg eg han i Westfalenhalle Dortmund i lag med foreldra og brødrene mine. Eg verdset forsatt alle fotografia og min no døde bror Patrick tok på det showet, og autografane og skjeldne singlar som Johnny og June sendte til han. Eg vil sitere Frank Zappa som sa ofte det eg følte: 'For å putte det i eit nøttskall: informasjon er ikkje kunnskap, kunnskap er ikkje visdom, visdom er ikkje sannhet, sannhet er ikkje skjønnhet, skjønnhet er ikkje kjærleik, kjærleik er ikkje musikk, musikk er best.'

Cheers, kvifor ikkje spele 'Living Wreck' ein gang, kanskje i November i Dortmund. Eg vil vere på det showet, Bananas er drit-rå skjønt ikkje så bra som Purpendicular.

Snakkast,
Gernot

Hallo Gernot,

For eit interessant brev. Eg er alltid audmjukt av fortrulegheiten til mine korrespondantar.

Eg har skrevet om Tommy før og ja, kor trist det er at Johnny Cash har døydd..men for ein rik arv.

Frank var alltid brilliant og gretten men er mine tankar om orda hans...Informasjon er nyttig på vegen til kunnskap, og kunnskap er ein bonus i felta av visdom. Visdom anerkjenner mange sannheter og alle sannheter er kosmetiske. Skjønnhet er vertfall opp til oppfatning og er ein kjærleikssak i hagen av valg. Kjærleik er musikk til dei av oss som synest at musikk er best.

Eg skulle gjerne ha sunget 'Living Wreck', men er ikkje sikker på om vi kan putte den inn i programmet. Eg skal nemne den til gutta på øvinga. 'Bananas'...'Purpendicular'??? Det kjem berre an på smak. Eg respekterer meininga di og personlig elsker eg begge platene, men akkurat no diggar eg best 'Silver Tongue'

Ser deg i Dortmund.

Cheers, ig

Frå: yemayaactu@hotmail.com

Kjære Ian,

Slik eg forstod ut av intervjuet ditt med Thierry Ardisson er at din bananappell har noko å gjere med Afrika og korleis det kanskje har blitt sabotert når det gjeld bananene deira, og dei har blitt tvunget til å vokse dei genmanipulerte?

Afrika er slikt eit rikt kontinent med diamanter, gull, kobbar, malachite, løver, elefantar, junglar, palme tre, mangoar og sjølvsagt bananer. Likevel har det vore utnytta, sugd tørt, blitt infisert, misbrukt, audmjuka, øydelagt og forlatt. Eg vil ikkje ein gong tenke på det, som er hovedproblemet antar eg. Folk i dag er så feid opp i arbeidet deira, pantelån, born, forsikring, helgedagar, doktorar, tv, videoar, datamaskiner, telefonar, sko, personlige problem og mangel av tid som sløra til og dempar hjernen og sansane. I det moderne samfunn er det nesten ikkje tid til å ete, og vertfall ikkje rom til å bry seg om kvar maten kjem i frå. Vi blir manipulert og tjener frivillig pengar, med denne giftige genmodifiserte maten. Det er bra at du bryr deg, publisitet har mykje makt til å trekke merksemd til ting. Eg er for å vekke oppmerksomhet, livet er så mykje bedre når vi kan sjå det tydelig.

Eg forstår ikkje mykje når det gjeld politikk, men eg likar bananappellen din, men korelis kan sånne ting bli stoppa?

Eg er ein bananvenn, og eg liker dei akkurat slik dei er.r.

Farvel
Yemaya

Hallo Yemaya,

Eg trur du traff spikeren på haudet der min venn. Du seier du liker dei (bananene) akkurat slik dei er. Det gjer eg også, det gjer eg også, men det er poenget...eg kan ikkje få dei slik dei er med mindre eg reiser (og eg er heldig på den måten, pga. jobben) til der dei veks og er solgt naturlig.

Dei skrekkelige grå smaklause frølause klumpane av materie som vi er tilbydt i dei delane av Europa (slik som England) der Rådhus-Hitlerane opererer (eller smålige facistar som dei er kjent som). Dei vinker triumferande vassa av Europ-søppel i ansikta våre, og bjeffer til ei såkalla 'Europskeptikarane', alt i standardisasjonens namn. (vræl)

Eg er sikker på at, i lyset av Bovine Spongiform Encephalopathy, Dr. Beeching, Thalidomide, Iraq etc. min truskap er heller med skeptikarane enn fanatikarane.

Så ver forsiktig Europfanatikarar, I've got your number. (eg har nummera dykkar)

Cheers, ig

Frå: jessicca_r@hotmail.com

Meir planetariske bekymringar:

Værforhalda er for øyeblikket utrulig varmt og vått, og det virkar som at temperaturane stig. Er dette ein frekvens i global oppvarming eller er det berre innbilning..

Jessicca R

Hallo Jessica,

Mange takk for din varmande varselg og sannsynlig retoriske problem.

Eg ville ikkje bekymra meg altfor mykje; desse forhalda virkar kanskje klimatiske meg eg trur der er ein veg å gå enno. Historien fortel oss at temperatur øknad er normalt sett syklisk. Lettelsen av ein mini is-alder mellom topper burde halde frekvensane og gjennomsnittet på behagelig tålbare nivå.

I dei fleste plassane vil ting forsette fint. Eg antar at det anheng kor i verden du er.

Cheers, ig

Frå: jcm2710@yahoo.co.uk

Kjære Herr Gillan

Berre ein kort notis for å la deg vite at vi digger synginga di på Bananas enormt. Du er fantastisk! Tekstane er så meiningsfylte (sjølv om, kanskje, forskjellige folk vil finne forskjellig meining!).

Vi likar også å sjå gjennom sida di, som er flott. Nokon Italianske venner ville vite når dei får deira versjon? Eg lo sist gang eg såg 'Øya til Dr. Moreau' ('77 versjon med Michael York og Burt Lancaster)- Den såkalla behandlinga var kjent som 'House of pain' (Smertens hus)

Cheers og ha det bra!
John

Hallo John,

Mange takk for dine snille ord.

Oversettelsane vi har er alle gjort frå frivillige bidragsytarar, og vi er svært takknemmelige for arbeidet deira. Viss dine venner, eller nokon som har som har god greie på Engelsk og deira 'innfødte tunge', vil tilby deira tjenester, burde dei skrive til vår Redaktør, Steve Campbell.

Han vil gå gjennom krava og kanskje vi kan få til noko på Italiensk eller andre språk for å legge til dei internasjonale tilbuda som blir meir og meir av her på Caramba.

Cheers, ig

Returner til:
Back to the Q&a index