The Parallax Effect On Long Hair 

Przyznam, ze z zaskoczeniem przyjalem zaproszenie, aby wystapiac 14 grudnia 2012 roku na forum Instytutu Kultury i Dyplomacji (ICD) w Berlinie. Informacja ta wzbudzila duze rozbawienie wsrod kolegow; Roger wybuchnal wrecz smiechem - swoja droga trudno ocenic jego reakcje: czy dal w ten sposob wyraz swojemu wyczuciu dyplomacji czy tez moze swojej kulturze? Pewnie kazdemu po trochu.

Kiedy organizatorzy poprosili mnie o podanie tytulu wystapienia i przeslanie jego kopii, odpowiedzialem, ze moj referat bedzie dotyczyl "Efektu paralaksy na dlugie wlosy", i ze bede improwizowal. Generalnie jednak skupilem sie na tym, ze nasz punkt widzenia zalezy od punktu siedzenia.

Bylem troche stremowany przed wystapieniem, bo nigdy nie przemawialem publicznie w takich okolicznosciach. Moje doswiadczenie ograniczalo sie do zwyczajowego belkotu na scenie, przerywanego najczesciej przez perkusiste - nie slynacego raczej z cierpliwosci. Niemniej jednak wystapienie na forum instytutu bardzo mi sie spodobalo i niewykluczone, ze kiedys powtorze cos takiego.

ig 

Der Parallax-Effekt auf langes Haar

Ich war überrascht, eine Einladung zu bekommen, um für das Institut für kulturelle Diplomatie (ICD) in Berlin am 14. Dezember 2012 eine Rede zu halten. Dies verursachte große Heiterkeit im Band-Umkleideraum; Roger brach tatsächlich in spontanes Gelächter aus; nicht sicher, ob es die Kultur oder die Diplomatie war, die es auslösten. Wahrscheinlich Beides.

Als der Direktor nach einem Titel für und einer Kopie der Rede fragte, sagte ich ihm dass sie den Titel ‚Der Parallax-Effekt auf langes Haar' tragen würde, und dass sie aus dem Stegreif sein würde, sozusagen.

Im Wesentlichen ist sie über Wahrnehmung und wie Dinge unterschiedlich gesehen werden, abhängig davon, wo man steht.

Ich war am Anfang etwas nervös, da sie nicht geschrieben war, und ich noch nie zuvor öffentlich gesprochen hatte, abgesehen vom üblichen Geschwafel das ich jede Nacht auf der Bühne mit Deep Purple abliefere, bevor ich glorreich von einem Schlagzeuger unterbrochen werde, der nicht für seine Geduld bekannt ist. Aber ich habe es genossen, und werde vielleicht, eines Tages, wieder eine halten.

ig 

Het Parallax Effect op Lang Haar

Ik was verbaasd een uitnodiging te krijgen om het Institute for Cultural Diplomacy (ICD) toe te spreken in Berlin op 14 December 2012. Het veroorzaakte grote hilariteit in de kleedkamer van de band; Roger barste zowaar spontaan in lachen uit; niet zeker wetend of het het culturele gedeelte of het diplomatieke gedeelte was dat hem daar toe bracht. Waarschijnlijk beide.

Toen de directeur om de titel en een kopie van de speech vroeg vertelde ik hem dat de titel 'Het Parallax Effect op Lang Haar' en dat ik het voor de vuist weg zou vertellen, om het zo maar eens te zeggen.

In principe gaat het over perceptie of hoe dingen verschillend bekeken worden, afhankelijk van je standpunt.

Ik was in het begin een beetje nerveus aangezien het geïmproviseerd was en omdat ik nog nooit publiekelijk gesproken had, behalve dan het gebruikelijke gebrabbel iedere avond op het podium met DP voordat ik glansrijk geïnterrumpeerd word door een drummer die niet bekend staat om zijn geduld. Maar ik heb ervan genoten en, op een dag, zal ik het nog een keer doen.

ig 

J'ai été surpris de recevoir une invitation pour faire un discours à l'Institut pour la diplomatie culturelle à Berlin le 14 décembre 2012. Le groupe en a bien ri dans la loge, Roger y allant même d'un gros rire spontané. Je ne sais pas si c'était la partie culture ou la partie diplomatie qui a déclenché cette hilarité - probablement les deux.

Quand le directeur m'a demandé le titre du discours et une copie de celui-ci, je lui ai dit que le titre était «L'effet du parallaxe sur les cheveux longs» et que ce serait improvisé.

La prémisse de base est que, dépendant de la position d'où on se tient debout, le point de vue change.

J'étais un peu nerveux au début car je n'avais pas de texte et je n'avais jamais parlé en public auparavant, à part le baratin habituel que je fais chaque soir avec DP et d'habitude, je me fais toujours interrompre glorieusement par un batteur pas très patient. Mais je me suis amusé et je ferai probablement un autre discours un de ces jours.

ig 

Me sorprendí al recibir una invitación para asistir al Instituto para la Diplomacia Cultural (ICD) en Berlín, el 14 de Diciembre de 2012. Causó gran hilaridad en el camarín de la banda; de hecho Roger estalló en una carcajada espontánea, sin estar seguro si era el término cultural o diplomático lo que le hizo reir. Probablemente ambos.

Cuando el director me preguntó por el título y una copia del discurso, le dije que debería ser titulado "El Efecto Paralaje en el Pelo Largo" y que sería improvisado, para hablar.

Básicamente es acerca de la percepción o cómo las cosas son vistas de forma diferente, dependiendo en dónde esté uno parado. Estaba un poco nervioso al empezar debido a que no tenía un texto y que nunca antes había hablado públicamente, amén de la usual tontería de cada noche en el escenario con DP antes de ser gloriosamente interrumpido por un baterista no conocido por su paciencia. Pero disfruto de ello y podré hacer otro discurso, algún día.

igL'effetto parallasse sui capelli lunghi

Fiquei surpreso ao receber um convite para ajudar o Instituto de Diplomacia Cultural (ICD) em Berlin em 14 de Dezembro de 2012. Isso causou grande hilaridade no camarim da banda; Roger de fato caiu numa gargalhada espontânea; não sei se foi a parte diplomática ou cultural que o fez rir. Provavelmente ambos.

Quando o diretor pediu pelo título e uma cópia do discurso eu disse à ele que seria entitulado 'O Efeito Paralaxe em Cabelos Compridos' e que seria improvisado, por assim dizer.

Basicamente é sobre a percepção ou como as coisas são vistas diferentemente, dependendo de onde você está.

Eu estava um pouco nervoso no início, já que não havia um script e eu nunca falei em público antes, exceto pelas falas no palco toda noite com o DP antes de ser gloriosamente interrompido por um baterista que não é conhecido por sua paciência. Mas eu gostei e poderia fazer novamente, um dia.

igL'effetto parallasse sui capelli lunghi

Sono stato sorpreso dall'invito a tenere un discorso all'Istituto per la Diplomazia Culturale (ICD) a Berlino il 14 Dicembre 2012. Ha suscitato grande ilarità nei camerini della band. Roger ha riso fragorosamente e non sono sicuro di quale parte lo abbia fatto divertire tanto, se quella culturale o quella diplomatica. Probabilmente entrambe.

Quando il direttore mi ha chiesto il titolo e una copia del discorso gli ho fatto sapere che si sarebbe intitolato "L'effetto parallasse sui capelli lunghi" e che sarebbe stato improvvisato, per così dire.

Di base riguarda la percezione o il modo differente di vedere le cose, dipende da che parte stai.

Ero un po' nervoso all'inizio dato che nulla era scritto e non avevo mai parlato in pubblico prima, a parte le solite cose prive di senso che si dicono sul palco ogni sera con i DP, prima di essere interrotto in modo magnifico da un batterista certo non noto per la sua pazienza. Ma mi sono divertito e ne farò un altro, un giorno.

ig


Ես զարմացա, երբ ինձ հրավիրեցին 2012 թ. դեկտեմբերի 14-ին ելույթ ունենալ Բեռլինի Մշակութային դիվանագիտության ինստիտուտում (ICD): Դա մեր խմբի հանդերձարանում մեծ ուրախություն առաջ բերեց: Ռոջերն իրապես ինքնաբուխ ծիծաղի պայթյուն ունեցավ. չգիտեմ՝ մշակութային կամ դիվանագիտական էր բառե՞րն էին, որ նրան հավասարակշռությունից հանեցին: Հնարավոր է՝ երկուսն էլ միասին:

Երբ տնօրենը խնդրեց ինձնից ելույթի անվանումն ու տեքստը, ես նրան ասացի, որ վերնագիրը կլինի պարալաքսի էֆֆեկտը երկար մազերի վրա”, և դա այսպես ասած էքսպրոմտ էր:

Նյութը հիմնականում այն բանի մասին է, թե ինչպես են իրերը տարբեր կերպ ընկալվում՝ կախված այն բանից՝ որտեղ եք դուք կանգնած:

Ելույթի սկզբում ես մի փոքր լարված էի, քանի որ խոսքը բանավոր էր, իսկ ես նախկինում երբեք հանրության առջև չեմ խոսել, բացի այն սովորական անկապ խոսքերից, որ արտասանում եմ բեմից DP-ի կազմում ամեն գիշեր, մինչև ինձ չի ընդհատում իր համբերությամբ աչքի չընկնող հարվածողը: Բայց ես իսկապես հաճույք ստացա ելույթից ու միգուցե մի հիասքանչ օր էլի ելույթ ունենամ:

ig


Richard Slaney (professional Strong Man)