Dear Friends

DF 13 – Kniha hostů – geschlossen

Leden 2000

Drazí přátelé,

Kniha hostů, je zavřena. Geschlossen. Možná bude chřadnout, zvadlá a zapomenuta, v nějakém vzdáleném kyberprostorovém domově seniorů. Opakovně si pročítajíc poznámky od svých přispěvovatelů a šeptajíc tuto příležitostnou pasáž Davidu Bowiemu…‘Je to to, co jsi měl na mysli, když jsi mluvil o nepředstavitelném vzrušení, Davide?‘

Nebo se možná vrátí jednoho dne, v prosté víře, posílena svým ústupem. Přivine si nás zpět ke své hrudi, občas sebou trhne nad našimi netaktnostmi a zuřící netolerancí. Bude podřimovat během nekonečných fantazírování beznadějně neschopných, a smát se k popukání nad divokým proudem nepochopení, vážně míněné arogance, urážením se tam, kde žádná urážka nebyla v úmyslu, a, nezapomínejme, následnými koly omluv, rozpaků, vysvětlování a odčiňování.

Co dělat nebude (a já to mám ze zaručených zdrojů) je zprostředkovávat, regulovat a cenzurovat. Můj odhad je, že se vrátí do několika týdnů, zrekreována, ale hrozně nepatrně znecitlivěna svou zkušeností. Naznačila mi, předtím než zmizela, že polemika byla zdravá, a že ji správný ždibec nikomu neublíží, ale upřednostňovala, aby se úroveň držela nahoře. Myslím, že se snažila říct, že, ačkoliv je až příliš zdvořilá na to, aby to podala neomaleně, že když vypustíme nadávání a stránky a stránky samoúčelného žertování, mohli bychom tím všichni získat. Mohla mít pravdu. Kdo ví?

Co je tohle? Nová soutěž. Ach ha!

Pamatuji si ten autobus, jenom ten greyhound a my
Bylo to mezi St. Paulem a Fargem
Zbývaly ještě dva dny ale my neviňátka jsme byli pomalá
A má ruka se nehnula od Chicaga

Pohyb po tvém koleně bylo nové teritorium
Projížděli jsme Billings, Montana
Když jsme proklouzli Spokane, řekla jsi něco rouhavého
A já se přenesl vzhůru do Nirvány

Ležíc tam jako perla o má ithacká dívko
Máme 44 dnů v Tacomě
Když ležíme v písku s mým životem ve tvé ruce
Právě jsem se přenesl do Pacifikomatu

Nebylo nic k povídání, jenom jsme se chvěli celý den
Když jsme se dotýkali a já tě všude líbal
Říkali, jeď na Západ mladíku a je pravda, že můžete
Za nějakou devadesátidolarovou síťovku

Toto je text ke které písni? Vynechal jsem refrén (samozřejmě), jenž obsahuje název. Ceny se budou pohybovat od páru lístků na vystoupení kdekoliv, až nějaké menší drobnosti podepsané na památku. Ještě jsem nerozhodl podrobnosti, záleží to na úrovni příspěvků. Naposledy byla velmi dobrá, když jsme měli jakýsi kviz naruby. Tentokrát, myslím, to bude něco jiného. Soutěž poběží v průběhu několika týdnů. Bláznivější otázky velice brzy, sledujte tento prostor. Odpovědi prosím na emailový link na této stránce.

Budu zpátky za několik dnů. Užijte si skvělé století.

Mír & lásku

Ian Gillan

Copyright © Ian Gillan 2000

….a zrovna když toto došlo ke konci, bylo rozhodnuto (těmi, jejichž prací je toto rozhodovat), že velice pohledná Kniha hostů by se měla znovuobjevit na povolení. Je zde, nebo velice brzy bude (v závislosti na vašem pohledu), nové století a místečko podmínečného propuštění bylo považováno za příhodné.

Kniha hostů zůstane po dobu trvání soutěže – jež poběží několik týdnů – a možná (snad) zůstane o kapánek déle. Kapánky je těžké najít a lehce se jim plýtvá.

Šťastný 2000 (neutrální postoj zde, prosím povšimněte si)

Zpět na:
return to DF index