Dear Friends

DF 50 - A Castle Full Of Rascals (Hrad plný neřádů)

Červen 2009

Drazí přátelé,

K aktuálnímu výdajovému pozdvižení v Dolní sněmovně, divím se, proč jsou všichni tolik šokovaní…vždycky tomu tak bylo.

A Castle full of Rascals / Hrad plný neřádů (refrén)

Lesk tazatelů
Připravují inkvizici
Zatímco šakalové ve stínu
Se snaží získat pozici
Základna poctivých lidí
Dvoukolák ideálů
Kočár nespravedlnosti
Drtí vše pod svými koly
Spiknutí ticha
Mezi chrámovými zdmi
Hřbitovy plné slibů
Na které si nikdo nedokáže vzpomenout
Hrad plný neřádů
Pevnost plná zlodějů
Parlament výmluvných
Kteří lichotí, aby oklamali

Nazdar,

Ian Gillan

Copyright © Ian Gillan 2009

Zpět na:
return to DF index