Dear Friends

DF 53 – Kosmický pšouk (Leden 2012)

Drazí přátelé,

Možná jsem se už tohoto tématu dotkl dříve, ale dověděl jsem se od Orwella Monsanta, že opotřebení je nejcennější zbraní ve výzbroji v nepříznivé pozici.

Kde je střed vesmíru? Nikdo neví.

Ve skutečnosti nic překvapujícího, protože „vesmír“ je pouze slovo, které popisuje hranice našich znalostí ... jinými slovy „všechny poznané věci.“

Naše matematika nestačí na změření počátku či konce něčeho tak úžasného, ačkoliv se podle všeho blížíme Velkému třesku, v duchu Zenónova paradoxu.

Tudíž je třeba úžasného myšlení. Co je za tím, co známe?

A je „co známe“ něco naprosto odlišného od jiné perspektivy?

Podle Hawkinga (ačkoliv by se to nemělo brát doslova), před Velkým třeskem nebylo nic. Pokud byla tato nicota zadržována – jak už všechny nejlepší exploze bývají – potom hostitel prochází v průběhu posledních 13,72 miliard let jistými zažívacími potížemi, ledaže onen jedinečný okamžik šumivosti nebyl jedním z řady dalších – způsobených nadmírou kari a piva – v kterémžto případě se konec světa blíží.

Vnější síly povolí za současného vytváření neznámé „temné síly“, která mate kosmology už nějakou dobu. Potom když bouře nabere na síle, budeme rozdrceni před vulkanickým vypuzením milionů podobných vesmírů v něčem, co by mohlo být bohužel pouze dalším kosmickým pšoukem. Částice a vlny se potom znovu dají dohromady a adaptují.

Takže kde je střed Vesmíru teď, když víme, co se děje?

Zatím může být pouze v mysli/duchu/představivosti stvořitele.

To by znamenalo mne.

Ne, buďme féroví.

Existují milióny neposkvrněných lidí, kteří vzhlížejí k obloze či do svých srdcí a mumlají „O čem to všechno je?“

O čem to všechno je?

O stopách a palcích versus zavádění metrického systému? Možná.

O ideologické válce? Hmmm, dost pravděpodobně.

O přežití? Na začátku Ano.

O nadřazenosti? Přihořívá.

Povaha Lidstva bezprostředně před posledními dny na Zemi bude druhem sofistikovaného křížence, jehož dominantními rysy budou odpovídat vítězným kmenům. Některé vnímavé kongregace už vzaly nohy na ramena.

Všimnete-li si – jak byste nemohli – exponenciálního zrychlení naší populace, možná budete se mnou souhlasit, že věci začínají kulminovat.

Stěží dokážeme pochopit v časovém či prostorovém smyslu, co předcházelo, a podle teorie chaosu, hádat, co by se mohlo udát příště, je marné, takže postulát „zažívacích potíží“ si může nárokovat místo mezi, či dokonce před těmi nejlepšími snahami teoretických fyziků. Doposud víme o třech lineárních rozměrech a plynutí času, a toto je stejně tak dobré jako Euklidovy rovnoběžky, pro nynějšek i minulost. Takže se vracíme k úžasnému myšlení.

Se všemi těmi problémy přežití, blížícími se rychleji než si myslíme, či o nich mluvíme (viz Sir David Attenborough v OSN, kde byl nedávno postaven před tabu na téma populační krize), by se nemělo zapomínat na přeměnu.

Housenek na motýly.

Humánní existence na metafyzickou, ačkoliv budeme muset vymyslet lepší označení; post-humánní to také nevystihuje. Život bez těl.

Propuštěný z otroctví, svobodný člověk pozvedl své oči k obloze a zhluboka se nadechl; byl to stejný vzduch ale, ach, mnohem svěžejší. Jdi, kam tě napadne.

Rozměry se rozptylují a Fyzika uvízla zase v Rovině.

Soupeři – Nejlepší název pro nový druh vyhrává – výhry také!Ach, jak mi chybí staré cirkusy, ty se zvířaty. Zmínil jsem se o tom onehdy před jedním vegetariánem a musel jsem rychle vysvětlovat, že jediné skutečné vzrušení, které jsem z cirkusu jako kluk měl, byla radost z toho, jak jsem silou vůle nutil lva, aby ukousl krotiteli hlavu; to už není žádná legrace. Nazdar,

Ian Gillan

Copyright © Ian Gillan 2012

Monsanto dostal příjmení „Orwell“ na počest Napoleonovy taktiky ve Farmě zvířat. A mnoho díků vysoce ceněnému carambovskému překladateli Jerrymu Fieldenovi za následující edukační linky.

Leaked: US to Start ‘Trade Wars’ with Nations Opposed to Monsanto, GMO Crops

Indian Government Files Biopiracy Lawsuit Against MonsantoZpět na:
return to DF index