Dear Friends

DF 55 – Lovec lovců slonoviny

Duben 2014

Drazí přátelé,

A při této speciální příležitosti...Drazí bližní moji, jsme od sebe staletí, světelná léta vzdálení. Pravidelní čtenáři obskurní a kryptická spojení pochopí a nováčci mohou využít vyhledávač na úvodní stránce, pokud budou zmateni jakýmkoliv konkrétním odkazem.

Co se týče nedávného ‚Symbolického setnutí Lovce slonoviny Lovcem Lovců slonoviny‘, jak lze exkluzivně shlédnout na CTV (Caramba Televizi), abych byl upřímný, chtěl jsem pouze jeho zuby, ale bylo mnohem snazší mu jednoduše setnout hlavu. Takže jsem mu odňal hlavu garotou s žiletkovým drátem. Asi to trochu bolí, ale co na tom sakra; taky jsem ho mohl překvapit štěňátkem a to už by bylo skutečně kruté.

Zuby slonovinových pytláků, víte, jsou nepostradatelnou ingrediencí v pradávném Divnostánském lektvaru. Když je smícháte se šumákem a se slzami už brzy vymřelých nosorožců, povaříte ve vodce a jezevčích zvratcích a potom necháte vychladit v zadní místnosti čínského bylinkářského obchodu, výsledný lék – pakliže si jím natřete genitálie, nalijete do pupku nebo nastříkáte do nosních dírek - se ukáže být nanejvýš efektivním prostředkem v eliminaci vašich démonů až po dobu 24 hodin.

Drahý bližní můj, jsme od sebe staletí, světelná léta vzdálení. Neuvažoval jsi o placebo efektu? Není tomu tak, že se tvůj stav zlepšuje, protože věříš, že se zlepší, a ne v důsledku ulamování klů a rohů ze zdravých zvířat? Samozřejmě, stejně jako maso v našich supermarketech, tvůj produkt přichází v úhledném balení a daleko od kvičících jatek. Tento nudný proces je však odepřen těmto dárcům, kteří odevzdávají své životy nedobrovolně a v nevýslovné hrůze, aby ti poskytli nanejvýš účinný lék či stimulant; a přitom za sebou zanechávají své rodiny (ano, oni mají rodiny) se zlomeným srdcem a lidi, jako jsem já, znechucené a s touhou se pomstít.

Tak dlouho, jak budou zákazníci tento produkt nakupovat, budou i tato jatka pokračovat, dokud nebude existovat jediný slon či nosorožec; vyhubení je na obzoru – to je očividné.

A zdá se, že není nic, co by v tom směru mohli udělat vyspělé společnosti; omezované svým nechutně podlézavým přístupem k sousedícím avšak asynchronně rozvinutým kulturám; s mocí, bohatstvím, záchvaty vzteku a disproporcionálním vlivem. Pytláci se svým pokladem unikají a jediné, co nacházíme, jsou hnijící mrtvá zvířata.

Novým terčem se proto musejí stát koneční uživatelé. Jste mnohem snadněji zničitelní; volně se pasete, vaše smysly jsou otupené tradicí.

Drahý bližní můj, jsme od sebe staletí, světelná léta vzdálení. Avšak bohužel, čas se těmto odvěkým, úžasným stvořením zoufale krátí. Pamatuju si dobře, jak jsme během římské inkvizice a samozřejmě při rozpouštění klášterů odřezávali údy od trupů, jazyky z úst a vyznání z nevinných. Zaváděli do běla rozžhavený pohrabáč do oka nebo konečníku. Stínali odpadlíky, kacíře a nepříjemné typy. Upalovali čarodějnice (a alchymisty), a když už jsme při tom, upalovali domnělé čarodějnice, jakož i ty, které tak vypadaly, páchly nebo dojmem čarodějnic působily. Nevyhnutelně – s ohledem na jejich schopnosti – některé z nich přežily a ještě dnes provozují svou praxi v parlamentu a televizi. Ale my jsme dnes rafinovanější. Vyrostli jsme z barbarsky primitivních způsobů; vy ne.

V našich končinách dokonce existuje rostoucí uvědomění si faktu, že člověk stvořil boha, aby pečoval o lidskou duši, a s tímto vědomím – nebylo to zřejmé po celou dobu? – přichází trnitá a rtuťovitá (ano, já vím) zodpovědnost za péči a rozvoj našich kmenových duší, to vše o to víc ztížené nedávným objevem Darwinovy chybějící poslední kapitoly.

Drahý bližní můj, vím, že se snažíš vše dohnat a vypadá to, že Zenónův paradox každé snahu mařil, ale – věř mi – je to pouze matemagický trik. Změň pouze svou pozici a vše bude jasné.

Ahoj,

Ian Gillan

Copyright © Ian Gillan 2014

Zpět na:
return to DF index