The complete lyrics - all in good time

12 Hey Cisco (Hej Cisco)

(Gillan, Glover, Lord, Morse, Paice) z alba Deep Purple „Purpendicular“

Původně byla inspirovaná úděsnými zprávami, že jedno hollywoodské studio si těžce vyšláplo na chlapíka, jenž hrával v televizi Osamělého jezdce, myslím, že se jmenoval Clayton Moore. Ukázalo se, že mu bylo odmítnuto povolení otevřít supermarkety, protože studio vlastnilo intelektuální práva na tu image/postavu nebo bůhví co. Takže chudák starý musel vrátit masku a pistole a klobouk, atd. (kůň byl mrtvý) a nemohl už brát těch pár stovek dolarů nebo kolik dostával za to, že mu v pravý čas pomůže chytit za límec padouchy. Milióny hrůzou jatých děcek (včetně mě) byly vedeny k tomu, aby věřila, že dobří chlapíci vždy vyhrávají. Očividně ne, jak se ukázalo, ale jak jsme to měli mi neviňátka vědět. V pokusu o nápravu tohoto stavu, byla napsána tato skladba.

Situace byla převedena v procesu zvaném umělecká licence, takže to není o Osamělém jezdci, jenž byl ve skutečnosti dost nudný, ale o jiné dvojici hrdinů té doby; vesměs daleko bezstarostnějším a neskutečně okázalém Cisco Kidovi a jeho kumpánovi Panchovi (zde v totální shodě – Steve), které hráli Duncan Renaldo a Leo Carillo. Sdělení však zůstává stejné.

Hej Cisco

(Gillan, Glover, Lord, Morse, Paice)

Sleduj, jak vjíždí do zapadajícího slunce
Má toho malého tlouštíka
Hned po boku
Kanónem se rozléhá, hej Cisco
Od Pancha a velice brzy
To černé sombrero odpovídá
Hej Pancho, co se děje, mi amigo
Blíží se asi ke konci
Tahle klikatá cesta
Když jsem se prohnali kolem rohu
V prachu naposledy
Pan Renaldo a Carillo
Jdou do vězení

Nemůžete otevřít už žádné supermarkety
Duncanovo sombrero visí
Tam nahoře sjeho pistolemi
Nějaký doutník pokuřující ospalec
Pod levným hollywoodským lustrem
Říká, „Cisco Kide víte
Vaše éra skončila
Řekněte mi, jak se vám vede“
Pane Renaldo
Potřebujete-li mně, mohl bych být
Přítelem na život
Nezdá se to mít smysl
….abychom zahodili
Všechna ta léta
Proč neosedláme
A nevyjedeme ještě jednou

Co to dělají mému příteli
Co to dělají mému člověku
Bez ohledu na to kdy
Zůstanu do konce
Hej Cisco
Vyjíždíme stylově
Odjíždíme tam spolu

Zpět na:
back to the Wordography index