The complete lyrics - all in good time

16 ‚Child in Time (Dítě časem)‘

(Blackmore, Gillan, Glover, Lord, Paice) z alba Deep Purple ‚Deep Purple in Rock‘

Byl rok 1969 a kapela zkoušela v jednom kulturním domě v západním Londýně; byl to buď Southall nebo Hanwell. Jon Lord si hrál (nebo, jak se říká v branži, ‚improvizoval na dané téma‘) s melodií od ‚It‘s a Beautiful Day‘. Byla to ‚Bombay Calling‘. Začal jsem zpívat a slova šla lehce, protože jsme si všichni uvědomovali jadernou hrozbu, jež nad námi visela v té době, což bylo období, kdy ‚studená válka‘ byla zřejmě v tom nejžhavějším okamžiku. Prostřednictvím Rádia Svobodná Evropa se tato píseň, jako mnoho dalších, dostala k uším a srdcím podobně smýšlejících lidí za ‚železnou oponou‘ a jak jsem zjistil o mnoho let později, byla pro ně velkou útěchou, když pochopili, že tam někde venku existují nějací mírumilovní lidé.

Dítě časem

Blackmore, Gillan, Glover, Lord, Paice)

Milé dítě
Časem uvidíš tu čáru
Čáru, že je narýsována mezi
Dobrými a zlými
Uvidíš slepce
Jenž střílí na svět
Kulky létají
Berou si svou daň
Patříš-li k těm zlým
Bože, vsadím se, že ano
A nebudeš zasažena
Letícím olovem
Raději zavři oči
Raději skloň hlavu
Čekej na odraženou střelu

Child in Time

(Blackmore, Gillan, Glover, Lord, Paice)

Sweet child
In time you'll see the line
The line that's drawn between
Good and bad
See the blind man
Shooting at the world
Bullets flying
Taking toll
If you've been bad
Lord I bet you have
And you've not been hit
By flying lead
You'd better close your eyes
You'd better bow your head
Wait for the ricochet

Zpět na:
back to the Wordography index