The complete lyrics - all in good time

23 Chandra‘s Coriander (Chandřin koriandr)

(Gillan, Morris)
Z alba Iana GillanaDreamcatcher

Někdy mám nápad na písničku, ale nevím, jak ho zpracovat; takže skončím s tím, že spojím dva zdánlivě nesouvisející zážitky, abych vyprávěl příběh.

Poblíž mého domu je místo, které je geologicky primitivní, do té míry, že povrch – skály a les sbíhají do moře – je výsledkem prudkého sesuvu půdy, který nastal v minulém století – docela nedávno celkem vzato.

Procházím se tam často a pociťuji údiv nad tím, že kráčím tímto podrostem nebo šplhám po útesech. Cítím, že, tu a tam, se má noha dotýká kousku země, na níž žádná jiná lidská bytost nevstoupila. Je to hluboce duchovní místo, kde hledám klid a inspiraci.

A potom – byl jsem s Rogerem Gloverem, procházeli jsme po algarveské pláži, zahalené v mlze, probírali jsme renesanci naší hudby, třebaže těžké znovuzrození.

Toho večera jsme zašli do ‚Indie‘, restaurace Chandry Patela v Almancilu. Chandra nám vyložil historii své koriandrové omáčky a Rogerovo mračení poprvé zmizelo od té doby, co přijel do Portugalska.

Chandřin koriandr

(Gillan, Morris)

Vlnky v řece
Ustupují vodopádům
Lesní klenby
Kde duchové dávno zapomenutých bohů
Spočívají v míru s prostými věcmi
A našimi hlasy, které šeptají
A říkají hele
Tohle je měsíční výlet

Je to stará opuštěná trasa
A prach století
Přikrývá mnohá značení
Je nad rámec inteligence člověka
Obdělávat moře tak
Jak obdělává půdu

Chandro, Chandro
Chandřin koriandr
Chandro, Chandro
Je to dávno
Co někdo tudy kráčel

Matka génia
Poznává zlaté pravidlo
Generace přejde
A její dcera porodí hlupáka
Dítě zítřka
Primitivní duši
Dávní duchové šeptají
A říkají
Hele tohle je měsíční jízda

Z trosek a prachu
Arogance a pýchy
Fénix povstane
Svědek cesty, kterou zvolil
Ona kráčí s očima
navždy zavřenýma

Chandro, Chandro
Chandřin koriandr
Chandro, Chandro
Je to dávno
Co někdo tudy kráčel

Zpět na:
back to the Wordography index