The complete lyrics - all in good time

32 Fireball (Ohnivá koule)

(Blackmore, Gillan, Glover, Lord, Paice) z alba Deep Purple Fireball

Byla pro mě dokonalou záhadou. Tohle je další příběh neopětované lásky.

Ohnivá koule

(Blackmore, Gillan, Glover, Lord, Paice)

Zlaté světlo nad tebou mi prozrazuje odkud jsi
Kouzlo ve tvém pohledu očarovává vše, nač pohlédneš
Stojíš na svém kopci a všichni kolem tebe bebopují
Přemýšlejí odkud jsi, ach jo
Přemýšlejí, kde jsme tě našel
Ach, má lásko, je to daleko
Odkud jsi, je to daleko

Snažil jsem se tě pochopit, snažil jsem se tě správně milovat
Způsob, kterým se usmíváš a dotýkáš se mně, v mém srdci zapaluje oheň
Tvé rty jsou oheň propalující mou duši
A lidé se mě ptají, odkud jsi
Opravdu to chtějí vědět
Ach, má duše, je to daleko

Magická ženo, co ničíš mou duši
Věci, jež mi říkáš nikdy nebyly řečeny
Magická ženo, já nevím
Elektrické světlo přede mnou, já tě tak miluju, já tě tak miluju

Uháníš jako ohnivá koule, tančíš jako duch
Jsi oběmi blíženci a já nevím, kterého mám raději
Hlava mi praská a duše mi exploduje
Ale teď jdou s tebou po cestě ze zlatého prachu
Ach má lásko, je to daleko
Odkud jsi, je to daleko

Fireball

(Blackmore, Gillan, Glover, Lord, Paice)

The golden light above you shows me where you're from
The magic in your eye bewitches all you gaze upon
You stand up on your hill they be bop all around you
They wonder where you're from oh yeah
They wonder where I found you
Oh my love it's a long way
Where you're from it's a long way

I tried to understand you, tried to love you right
The way you smile and touch me always sets my heart alight
Your lips are like a fire burning thru' my soul
And people ask me where you're from
They really wanna know
Oh my soul it's a long way

Magic woman wreckin' up my soul
Things you tell me have never been told
Magic woman I don't know
Electric before me I love you so I love you so

You're racing like a fireball dancing like a ghost
You're Gemini and I don't know which one I like the most
My head is getting broken and my mind is getting bust
But now I'm coming with you down the road of golden dust
Oh my love it's a long way
Where you're from it's a long way

Zpět na:
back to the Wordography index