The complete lyrics - all in good time

48 I‘ll Rip Your Spine Out (Vytrhnu ti páteř)

(Gillan, McCoy, Underwood) z alba Iana Gillana Double Trouble

Opravdu si nedokážu vzpomenout, co konkrétně ve mně probudilo takový vztek, pravděpodobně proto, že se mi to stalo od té doby už tolikrát, v kterémžto případě si mohu být jist, že nějaký politicky korektní červ se musel proplížit mými obrannými liniemi a dát mi mírnou dávku idiokratického zápalu.

Poprvé jsem slyšel tento výraz od Johna Gustafsona, a inspiroval mě k rozšíření mého arzenálu pošetilých hrozeb. Jinými příklady jsou: Protáhnu ti plíce nosem, a … tu večeři si můžeš vrazit do prdele, Georgi. Tahle poslední byla příčinou téměř smrtelného zážitku v Montserratu, ale já na poslední chvíli mrknul a George se rozchechtal… naštěstí. Je jich mnohem víc, ale po pravdě řečeno, myslím, že jich máme dost.

Vytrhnu ti páteř

(Gillan, McCoy, Underwood)

A ty říkáš, že zde pro mě nic není
A říkáš mi, že marním čas
Nedokážu hrát přirozenou roli u své paní
Musím přesně zajmout své místo v tvé linii
Teď poslouchej, co ti všechno povím já
Jsem svobodný člověk a já ti ukážu jak
Neexistují intriky, ze kterých bych měl strach
A můžu zrovna sníst tvou posvátnou krávu

Poslouchej ty pitomá krávo, vytrhnu ti páteř
Když mě budeš budit ze země fantazie
Ty si žij svůj život a já budu žít svůj
Jinak věci nedopadnou tak, jak si je plánuješ
Víš, že se tvé obtěžování nehodí, že ano
Já jsem svobodný člověk a ve své vlastní zemi
Budu se chovat ke své ženě tak, jak chceme my
Ona je mou ženou a já jsem člověkem

Jestliže ti dám vášeň a svobodu
Jestliže ti vysílám svou lásku k tobě
Pouze se ušklíbneš a rozséváš své nečisté sémě na
Panenské pastviny a děti naděje
Teď poslouchej, co ti všechno povím já
Jsem svobodný člověk a ve své vlastní zemi
Vytrhnu ti páteř, abych ti ukázal, že to myslím vážně
Takže raději jdi dál, jak nejrychleji umíš

I'll Rip Your Spine Out

(Gillan, McCoy, Underwood)

And you say there ain't nothing here for me
And you tell me I'm wasting my time
Can't play a natural role with my lady
Got to just take my place in your line
Now you listen to all that I'm saying
I'm a free man and I'll show you how
There ain't no politics that I'm afraid of
And I may just eat your sacred cow

Listen dumb punk I'll rip out your spine
If you rouse me from fantasy land
You live your life and I'll live mine
Or things won't turn out the way you planned
You know your intrusions untimely don't you
I'm a free man and in my own land
I'll treat my woman the way that we want to
She is my woman and I am the man

If I give you a passion and freedom
If I send you my love for yourself
You'd just screw up and sow your foul seeds on
Virgin pastures and children of hope
Now you listen to all that I'm saying
I'm a free man and in my own land
I'll rip your spine out to show I'm not playing
So you'd better move on as fast as you can

Zpět na:
back to the Wordography index