The complete lyrics - all in good time

50 Disturbing the Priest (Znervózňujeme kněze)

(Butler, Gillan, Iommi, Ward) Z alba Black Sabbath Born Again

Vzpomínám si na telefonát cestovního manažéra Sabbathů (dlouho potom, co už jsem v kapele nebyl), že byli vyhnáni z města (nebude uvádět město ani zemi, abych ušetřil rozpaky kolem) davem křesťanů, kteří citovali titul této písně jako jasný důkaz ďábelskosti kapely. Cha, cha, cha; kdyby jenom věděli...

Okolnosti nahrávání alba Born Again jsou dobře zdokumentovány na jiných místech, takže půjdeme přímo do režijní místnosti Manor Studia, pozdního odpoledne/časného večera jednoho horkého dne roku 1983. Byli jsme v hlasitém přehrávacím režimu, s dveřmi dokořán.

Když skončila stopa byl jsem překvapen, že vidím nervózního vikáře, stojícího ve dveřích. Vysvětloval, za jak báječnou naši hudbu považoval, ale mají zkoušku chóru v sousedícím vesnickém kostele a tak kdyby nám nevadilo zavřít dveře...?

Okamžitě jsem se omluvil, zmocnili jsme se jeho programu a už jsme nikdy nepracovali v těchto časech. Následujícího večera jsem si dal s vikářem pár piv a podepsal pár autogramů pro chór. Byl to Geezer, kdo přišel s názvem, když jsme se smáli té historce pár dní později.

Znervózňujeme kněze

(Butler, Gillan, Iommi, Ward)

Pokusme se dostat k obloze
Drž se pevně nebo zemřeš
Nakyslý život může zesládnout
Leží u tvých nohou
Sladké dítě s nevinným úsměvem
Dívá se pozorně celou dobu
Nenechej se ošálit, když pláče
Nepřestávej se dívat na ty oči

Dobrý život je protimluv
Kvůli tomu ukřižování
Jsi-li připraven a máš tu potřebu
Vezmu tvou duši a zasadím své sémě

Musíš jenom naslouchat noci na konci dne
Musíš jenom naslouchat noci, když se bezpečí vytrácí
Z dohledu se stěhují věci, které potřebuješ vidět, cítit
A když se vytrácejí, stávají se tak nereálnými, nereálnými
Musíš jenom naslouchat noci, když stoupáš po schodech
Musíš jenom naslouchat noci a nezapomeň odříkat své modlitby
A když ztrácíš kontrolu při pohledu do těch očí v tmavém převleku
A ledové prsty ovívají elektrizující lži

My znervózňujeme kněze
Nechcete prosím přijít na naše hody
Jestli nám vadí, že znervózňujeme kněze
Vůbec ne, vůbec ne, ani v nejmenším

Silou ďábla je temnota, které kněz musí čelit
Síla noci ho zničí ale nezneuctí
Aby ses dostal do jeho mysli a jeho duše musíš zapálit
Plameny pochyb tak hluboko uvnitř uvnitř
Ďábel a kněz nemohou existovat, když jeden odejde
Je to jako bitva slunce a měsíce
A noci a dne
Síla ďábla, o které se nám říká, že se ji máme bát
Dávej si pozor na náboženství, když je on příliš blízko, příliš blízko

Zpět na:
back to the Wordography index