The complete lyrics - all in good time

57 Rapture of the Deep (Hloubkové opojení)

(Airey, Gillan, Glover, Morse, Paice)
Z alba Deep Purple Rapture of the Deep

Každý akvalungový potápěč si je vědom problému, na který člověk narazí při plus třech atmosférách. To je tlak, který člověk cítí ve více než sto stopách pod hladinou oceánu, neřídí-li se pravidly. Dusíková narkóza – nebo hloubkové opojení jak tomu dal jméno Cousteau – se nazývá tento stav a důsledkem je ztráta racionálního uvažování a v menší míře kontrola vašich údů … trochu jako být opilý, intoxikovaný.

Nu, toto nemá tolik co dělat s hlubokou vodou ale spíše s hlubokým uvažováním a závratnými účinky, které lze přivodit volnou meditací v hloubkách plus minus 3 atmosféry.

Hloubkové opojení

(Airey, Gillan, Glover, Morse, Paice)

Vyprávěl jsem ti jednou o místě
O které jsem náhodou
Klopýtl
Dokážeš si představit, jaké to je
Zjistit někde
Že nemůžeš spáchat žádnou křivdu
Ale to je v pořádku
Jsi bezpečná v mých rukou

Setkám se tebou večer na obloze
A budeme hledat
Nějaké neobjevené hvězdy
Půjdeme až za vesmír
Za hranice všechno chápání
Hele, to není tak daleko
Ale to je v pořádku
Jsi bezpečná v mých rukou

Nedokážu vystát tenhle způsob života
Přežívání ze dne na den
Piji ze tvého poháru lásky
Říkal jsem ti, že se situace lepší
Ach ach tak příjemné
Ach je to tak příjemné

Jsme všichni stejní, ale na druhé straně zase
Jsme všichni naprosto odlišní
Naším vlastním charakteristickým způsobem
Došli jsme tak daleko
A nyní procházíme
Další fází
Ale to v pořádku
Dorazili jsem tak daleko

Nedokážu vystát tenhle způsob života
Přežívání ze dne na den
Piji ze tvého poháru lásky
Říkal jsem ti, že se situace lepší

Jak všichni víme, je těžké dýchat
Když něco spirituálního
Se koná
Nevíme proč nevíme, jak
Jsme byli transformování
Do stavu milosti
Ale je to v pořádku
Procházíme se v našem spánku
Ano je to v pořádku
Toto je hloubkové opojení.

Zpět na:
back to the Wordography index