Dear Friends

DF 38 - Vervoering, conflict, Astrofysica, & een wedstrijd

Juli 2005

Beste vrienden

Iedere dag van mijn leven ontdek ik
Iemand vermoord mijn zusters en broers
In de naam van een of andere god
Wat weet jij ervan?

Dit zijn de woorden in de brug van een nummer genaamd 'Before Time Began' welke te vinden is op het nieuwe Deep Purple album 'Rapture of the Deep'

Het is niet ongewoon voor soldaten van tegenover elkaar staande troepen om te beweren dat 'God is aan mijn zijde'. Dezelfde strijders en misschien aanzienlijk meer hun bevelhebbers zullen ook verklaren dat 'er maar een god is'

Met het grootste 'respect' naar allen ik kan mij niet verzoenen met deze tegenstrijdige en bevooroordeelde uitdrukkingen

In een spirituele zin heb ik 2 dingen nodig om mij goed te voelen. Ik heb een gevoel van reden en een gevoel van er bij horen nodig. Of dit voor iedereen hetzelfde is weet ik niet omdat de complexiteit van de menselijke aard al het verstand te boven gaat.

Sinds de 2de WO die 60 jaar geleden geŽindigd is zijn we getuige geweest van een aantal verbazingwekkende verschrikkingen, verspreid over het spectrum van georganiseerde chaos. Etnische zuivering, Heilige oorlogen, Stam slachtingen, Zelfmoord aanslagen, Massamoord, Dure overwinningen, Sektarisch geweld, Institutionele martelingen, Vedettes met een vergeten begin, Rassenhaat; zelfs een koude oorlog, met zijn idiote bedreiging van Wederzijds Verzekerde Vernietiging - Die nogal smakeloze definitie van automatisch veroorzaakte nucleaire reacties. Het plan was om alles dat over was efficiŽnt aan diggelen te blazen, vermoedelijk nadat het gehele menselijke ras al verdampt was - echt! Hoe stom was dat?

En dat alles uit naam van Fascisme, Communisme, Democratie, Hebzucht of Religie - elk met zijn ontelbare onderafdelingen - of ieder andere ideologie die zichzelf als concurrent ziet. Deze rechtschapen machines worden gereden door Fanatiekelingen, Dictators, Krijgsheren, Fundamentalisten, Bureaucraten en Megalomanen enz.

Dan is er natuurlijk het probleem van overleven voor degene die hun thuisland 'verloren'hebben en ongeliefd zijn bij iedereen, zij worden Vluchtelingen genoemd.

Wij sturen tenten, geld, medicijnen, voedsel en sympathie van een afstand - de indruk die ik krijg is dat meestal alleen de tenten aankomen als een gehele zending

Maar, zijn vluchtelingen alleen maar een bijproduct van de echte reden achter al dit vechten, kan het iets te maken hebben met de evolutie? Het 'overleven van de sterkste' is de meest voorkomende zin geassocieerd met Charles Dawkins denken - Hij durfde uit angst voor de kerk bijna zijn werken niet te publiceren. Betekend dat dat we elkaar meedogenloos moeten verscheuren om een fysieke superioriteit te bewerkstelligen; en als dat zo is - zoals het er waarschijnlijk uit ziet - hoe zit het dan met onze behoefte voor intellectuele dominantie?

Onze hersenen hebben ons tot hier gebracht maar met verschillende snelheden. Dus vinden we ons in een overvolle wereld, steeds meer op elkaars gevoeligheden stappend met weinig of geen ruimte om te manoeuvreren. Maar dit alles gebeurd terwijl elk van ons nog steeds de behoefte voelt om ergens bij te horen en een reden nodig heeft om te leven. Anderzijds zullen deze zelfde dingen en deze zelfde redenen ons uiteindelijk in een oorlog drijven om degene die tegenover ons staan dood te haten. En dus zou het lijken dat zelfs een diversiteit van denken een voedzame bodem voor conflicten is

Kijk maar eens goed naar de gemeenschap in Engeland - zelfs de naam 'Engeland' wordt afgekeurd door degene die ons regionaal geclassificeerd hebben, als een politiek opgerolde manier van vergeten wie wij zijn en wat wij gedaan hebben, zodat hun manier van denken kan overheersen. We weten van de Noord-Zuid Scheidslijn en het klasse systeem, die zijn vaak bespot. Nu hebben we de Metropolen die hun invloed verspreiden over de Voorsteden - al zo lang een object voor hoon; ik weet het omdat ik er een was - in het platteland waar het dorpse manier van leven zolang onveranderd was. Maar zoals het de mensen van het platteland niet aanstond om naar de Stad te gaan - als ze een echt museum willen bezichtigen - vanwege de lucht en de houding, vonden de Stadsjongens het maar niets wat ze in de Graafschappen zagen - als ze een vakantie nodig hadden - vanwege de lucht en de houding.

Ik kan dit pad van denken terugvoeren naar buren, familie en uiteindelijk mijzelf en mijn innerlijke onrust en tegenstrijdigheden. Ik ben er zeker van dat het in vele richtingen verder gaat dan dat, maar hier is het basis idee

Er is nooit een moment van stilstand geweest in ons bestaan. Iets of iemand moet overleven, dus misschien moeten we niet verbaasd zijn over wat onze geschiedenisboeken domineert.

We hebben ons erg goed aangepast en zijn tweevoeters geworden sinds Homo Erectus. Oorlog, hongersnood en ziektes hebben ons tot zover in bedwang gehouden maar het lijkt er op dat deze selecte maatregelen en de vele manieren van natuurlijke selectie in de toekomst gaan tegenspartelen. Als we doorgaan met het uitbreiden in de huidige - schijnbaar exponentiele - snelheid dan duurt het niet lang voordat we de kritieke massa bereiken of terminale eindsnelheid, uitdrukkingen lenend van de juiste wetenschap.

Maar overleven is belangrijk voor de mens, dus hoe hebben we ons geleerd om het rustiger aan te doen of zelfs een beetje achteruit te gaan? Ik denk niet dat dat mogelijk is, in ieder geval niet in de beschikbare tijd. Onze bronnen zijn uitgeput en we planten ons nog steeds voort als konijnen - of moet ik zeggen struisvogels - kijk naar de populatie berichten en huiver.

Natuurlijk zal het mij niet beÔnvloeden, toch!

Na ja, eigenlijk zal het mij wel beÔnvloeden; het beÔnvloed mij omdat ik een gevestigd belang heb. Sinds mijn jeugd was de toekomst op grote schaal belangrijk, zo diep begraven dat ik geen vraag kon vormen, laat staan een antwoord aannemen. Maar zoals ik ontdekt heb, komt het antwoord soms voor de vraag.

Het daagde mij

Verschillende leden uit de directe omgeving van mijn familie en vrienden die gestorven zijn reizen met mij door mijn leven. Ik weet niet of het komt omdat ze een invloed op mij uitoefenden of dat ik onder de indruk was van hun persoonlijkheid en een stuk mee nam. Ik weet wel dat er een sterke band aanwezig was die zich gemanifesteerd scheen te hebben in mijn bewustzijn. Nu sterker dan het gevoel dat ik bv had toen mijn vader stierf (Wordography - Gunga Din). Ondanks dat ik zijn geest direct, na het kussen van zijn voorhoofd in het mortuarium, in mij voelde komen, kon ik er niet achter komen waarom ik niets gevoeld had toen hij de avond ervoor stierf, alleen in zijn auto aan de kant van de weg

Het had het symbolische nodig van de kus om te kristalliseren en om het proces in gang te zetten. Vanaf dat moment keek ik anders tegen het leven aan en vroeg mij af hoe iedere generatie zijn voorvaderen overdragen - van wie elk op zijn buurt belangrijke kleine restjes van hun verzamelde zelf meebrachten - naar hun antecedenten. Of Instinct deel uit maakt van onze genetische geschiedenis of een andere indruk is de vraag

En dus gaat het verder, en waar zal het stoppen?

Wij besteden veel tijd aan het bestuderen van het onbekende en relatief weinig tijd in het onderzoeken van die kleine dingen die we voor lief nemen. Hoe komt het dat een moeder naar haar hart grijpt als haar zoon sterft op een ver slagveld? Hoe weet ik wat jij denkt? Hoe kunnen we gevaar voelen? Zijn voorgevoelens onvermijdelijk - het goede raden in acht nemend?

Hoe weinig weten we over zulke dingen en hoe zelden worden ze besproken op een constructieve manier.

Een 'spiritualist' wordt over het algemeen geassocieerd met excentriekelingen en rare sektes. Hoewel voor mij het diep nadenken over de geweldige ingewikkeldheid van de menselijke ziel betekend het volgen van dezelfde lijn van denken die alle religies volgen, ondanks dat individuele gedachten over dit onderwerp over de millennia heen gedemoniseerd zijn.

Voor zover ik weet, geen chirurg - die terwijl hij diep in iemands hersenen of met een snij apparaat in een hart zit - heeft ooit 'Eureka, ik heb de menselijke ziel ontdekt' geroepen. Nee, die ontdekking is eeuwen geleden gedaan door religieuze lijders, en onze zoekende hersenen zijn sindsdien onderdrukt of omgeleid

Een deel van mij - het deel dat meer dominant is geworden terwijl ik mijn hypothese rationaliseer - onderzoekt de realiteit van de menselijke mutatie in een metafysische staat. Ik stel me voor dat sommige van ons veranderen in een energie form met een bewustzijn - zonder die gekke dingen die we lichamen noemen. Zoals rupsen die in een vlinder veranderen, omdat rupsen niet kunnen vliegen.

Misschien fladderen we voor een tijdje over onze traditionele thuis basis tot we geleerd hebben met onszelf om te gaan en dan wegzoeven naar nieuwe weides.

Wij hebben niet genoeg tijd om op een andere manier door het heelal te reizen. Zeker, die kleine tinnen machines - ruimteschepen - gaan steeds verder en verder weg van onze veelbetekenende planeet, maar oh zo langzaam.

Niettemin kan ik mij in een ogenblik naar verweg gelegen melkwegen denken.

Daar - is het mogelijk om sneller dan het licht te reizen, maar je moet de last achterlaten

Aan de andere kant heb je de Oerknal en het interessante gepraat door 'theoretische' fysici over het 'feit' dat niets bestond voor het moment van het maken. Als ik zoiets als de ware betekenis van oneindigheid en eeuwigheid kan begrijpen, en dan het begin van alles in acht neem, dan weet ik dat er iets voor kwam.

Denkend aan ons universum in termen van eindigheid is als zeggen dat de aarde plat is. Oneindigheid betekend voor altijd, niet zoals aardgebonden parallelle lijnen( er zijn geen parallelle lijnen), die kunnen bestaan - voor praktische redenen - voor zolang de pagina het toestaat, of zover als wij weten en een beetje verder.

Het lijkt duidelijk dat ons Universum geen enkelvoudige gebeurtenis is.

Als we lichaamsloos worden, reizend licht, met een fris en gezond verstand met vastberadenheid, zouden wij dan onderling met onszelf praten in onze nieuwe spirituele collectieven tijdens de verdere reis, of zouden we nog steeds onze kleine onenigheden en moorden hebben in de constante strijd voor overwicht?

Het zit uiteindelijk in de menselijke natuur

Uit 'de Times' donderdag 14 juli, 2005

Het beschikbaar stellen van een piano in een bar(in Engeland) of een muzikant toestaan om op zijn gitaar te tokkelen in de achterkamer van een privť club zonder vergunning zal een strafbaar feit worden onder de nieuwe muziek wet

Muzikanten vechten aan wat zij omschrijven als het 'criminaliseren maken van live muziek' onder de vergunnings akte, die in werking moet treden in november 2005. De maximale straf voor een ieder die deze regels overtreed zal een 20.000(twintig duizend) pond boete en 6 maanden gevangenisstraf zijn.

Spontaan zingen op welke straat dan ook binnen de M25(de buitenste ring van London - het equivalent van de peripherique van Parijs) moet verbannen zijn vanaf januari 2006. Fluiten is nu strafbaar gesteld, met terugwerkende kracht tot 1990 - verschillende gepensioneerde postbodes zijn gearresteerd en verblijven in gevangenschap, in afwachting van een rechtszaak.

Merels, Lijsters en Nachtegalen moeten stil blijven buiten het paarseizoen en moeten dan een aanvraag doen voor fluit vergunningen bij de bekrompen Hitler in zijn stadsdeel kantoor. Alle andere vogels moeten van nu af aan stil zijn behalve Uilen een uur lang na schemering mogen oehoe'en. Spechthameren is nadrukkelijk verboden.

Dansen is nu verplicht voor iedere inwoner van 3 tot 91; wekelijks opgevoerd, zonder muzikale begeleiding en alleen in groepen van meer dan 10 in een juist gelicenceerd lokaal. Onwaarschijnlijke individuele bewegingen door welke toeschouwer dan ook moet gemeld worden aan het DOA(Dans Observatie Autoriteit) in het dichtstbijzijnde stadsdeel kantoor. Het niet naleven hiervan zal resulteren in een aanklacht voor samenzwering om te dansen. De veroordeling zal als straf opleveren dat men vastgeketend word aan een vuilnisbak - daadwerkelijk voor 6 maanden, aangezien dat de normale tijd is die het gerechtshof nodig heeft om de vuilnisbak te legen

Welke van de bovenstaande 5 paragrafen zijn ongeloofwaardig?

Elk van de drie beste inzenders van dit of van elk van bovenstaande, zal gesigneerde exemplaren van 'Rapture of the Deep' en 'Gillan's Inn' ontvangen als ook 2 kaartjes en backstage passen voor een DP concert naar keuze. Gebruikelijke regels zijn van toepassing

Groetjes

Ian Gillan

Copyright © Ian Gillan 2005

Terug naar:
return to DF index