Dear Friends

DF 45 - Darwin, Dawkins, Waanvoorstellingen & als toegift, Oneindigheid

April 2007

Beste vrienden

Ik begon deze brief te schrijven in februari toen ik genoot van een onderbreking in Portugal. Ik maakte een paar aantekeningen die potentieel hadden in de categorie matig interessant maar iets hield mij tegen. Zou het de frisse lucht en dagelijkse wandelingen langs het lege Algarvse strand - waar ik mij regelmatig verloor in overpeinzingen - of zou het mijn openbaring zijn geweest?

Voor de vertraging en de openbaring geef ik credit aan Professor Richard Dawkins (D) - de fundamentele wetenschapper - en zijn kruistocht tegen alle religie in welke hij de vlag zwaait voor Darwin. Zei ik de vlag zwaaien? Het is meer dan dat; hij heeft een zwaard getrokken, een lont aangestoken en de miskelk vergiftigd in een zo'n overtuigend proefschrift dat het bijna onmogelijk is te begrijpen hoe iemand moedig genoeg kan zijn iets anders te geloven dan de logica van deze wel heel scherpzinnige man

Hoe argumenteer je logisch tegen Natuurlijke Selectie voor Intelligente Design - of Scheppingsleer zoals het de laatste week zo onmodern bekend was? Vele doen dat, maar D veegt vrolijk de vloer met ze aan in zijn nieuwe boek De God Waanvoorstelling.

Daarom probeer ik het niet omdat ik geloof dat D de plank mis slaat.

Als logica - of principes - het systeem van redeneren is, passend bij een tak van kennis of studie dan zou je redelijkerwijs verwachten dat de logicus al zijn ingrediŽnten op tafel legt voordat hij aan zijn proefschrift begint. Een resultaat willend koos D voorzichtig zijn wapens om het concept van God, zoals deze word neergezet door de grote religies, aan te vechten. Hierdoor missen er grote stukken in zijn verdediging. Hij is zo gefascineerd door de Wetenschappelijke Waanvoorstelling dat hij mislukte in het aanvechten van de essentie van geloof of liefde, ondanks dat het lijkt dat het zijn geloof in de wetenschap onderbouwd waar hij van houd en zoveel in geloofd. Dus vraag ik mij af waarom hij niet geprobeerd heeft de menselijke geest zelf in dit arbitraire debat te brengen.

D is grotendeels bezorgd over de dominantie van Wetenschap over Religie. Hij kent dood door duizend kleine sneden toe aan de laatste maar is te kortzichtig om de waarheid om hem heen te zien. Zo dichtbij dat het pijn moet doen als een zwerm bijen omdat het niet weggaat. Ongeacht hoe woest hij met zijn stok zwaait.

Ik weet, zo goed als dat zou kunnen, dat de Menselijke Geest bestaat omdat ik er ťťn heb - en D ook - en ik zou net zo goed, omwille van het argument, God genoemd kunnen worden.

Dus, als je het niet erg vind, wil ik afrekenen - op zijn voorwaarden - met het missende element van D's getier.

Charles Darwin's verklaring betreffende het evolutie proces lijkt voor het moment absoluut aanvaarbaar, dus waarom kijken we niet hoe ze werken in Richard Dawkin's memetische wereld. Memes, suggereert hij, kan de andere kant van dingen definiŽren. De andere kant zijnde die dingen die niet zo makkelijk verklaard kunnen worden door fysische zelf selectie of het overleving van de sterkste als je dat liever hebt; Moeder Natuur - rood in tand en klauw

D beweert met klem - met de zekerheid van een evangelist - er is niet genoeg bewijs om het idee van God te verdedigen. Iedereen die dat doet - zegt hij hooghartig - is een idioot!

Professor Richard Dawkins refereert naar Flatland - een andere openbaring voor mij - maar alleen om de wereld te laten zien zoals waargenomen door de onwetenden. Hij faalt demonstratief om de mogelijkheid te pakken om Abbott's gekriebel te laten zien.

Edwin Abbott Abbott - om hem bij zijn volledige naam te noemen - was een goede leraar. In zijn bok Flatland (1884) laat hij on s zien dat we de dingen niet altijd alles zien zoals ze zijn omdat extra dimensionale objecten (of concepten) ons begrip te boven gaan. Om een kogel te herkennen, wat het in flatland is - een te onderscheiden en gewijde cirkel in een 2 dimensionele wereld - moeten we het een beetje zacht schudden om wat perspectief te creŽren. Ik zou zeggen dat op dit moment zowel religie als wetenschap een beetje geschud moeten worden.

Dawkins bestede een zeer lange tijd aan het aanvallen van religieuze extremisten. Heel toegewijde, goed onderbouwde - maar onnodig - passages, het bewijs weerleggend van deze Christenen die er van overtuigd zijn dat de wereld maar 6000 jaar oud is. Het is moeilijk deze luchtbel als iets anders te zien dan de tegenstelling van fundamentele wetenschappers of theoretische fysici die beslist hebben dat er niets voor de oerknal was. Beide ideeŽn zijn uitermate onwaarschijnlijk en - vanwege hun beperkingen - volledig in tegenstelling met mijn Oneindigheids Theorie.

Op een dag op school toen ik 8 jaar oud was hoorde ik het woord Oneindigheid. Het was moeilijk voor mij om een dergelijk abstract concept te bevatten aangezien ik in een duidelijk gedefinieerde wereld leefde waar alles een begin en een eind had. Desondanks was het woord - oneindigheid - een uitdaging. Ik overdacht dit, liggend in bed op een zomer avond. Mijn kamer was begrensd door muren vloer en plafond maar er was een raam en een deur. Dat was waar ik begon; Ik vloog het raam uit en passeerde de verbaasde demonen die altijd op het raam tikte. De straat had een eind maar deelde deze met het begin van een ander. Alle straten leidden ergens naar toe, behalve de doodlopende straten.

Aha, dacht ik, we zijn een eiland. Daar stopt het dus; Engeland - zoals ik het kende, stopte aan de kust. Maar wat ligt er aan de andere kant van de oceaan? Ok, laten we het maar toegeven we leven op een planeet en dat is dat. Maar je hoeft alleen maar omhoog te kijken - of is het naar beneden? Nee, het is er uit; je moet er alleen maar uit kijken om de melkweg te zien waar we doorheen denderen. En daarvoor bij een, tot zover onontdekte, kosmos. Ik pakte een grote voorraad bekende materialen en bouwde een mooie bakstenen muur rond de kosmos, ver voorbij het toen bekende, en viel in een bevredigende slaap wetende dat alle dingen ergens eindigde en een ieder die het domme begrip van oneindigheid bedacht duidelijk een onverantwoordelijke romanticus was.

Het kan nooit lang geduurd hebben voordat ik verschrikkelijk zwetend recht op zat. Wat is er achter de stenen? Wat ligt er achter mijn universele muur? Meer stenen! Meer stenen! Een squillion meer stenen!!!!!???

Dat was mijn laatste poging om alles bij elkaar te houden voordat ik mij zelf overgaf aan Oneindigheid.

Oneindigheid = Kosmos(alle bekende dingen) x Abbotsfeer(andere dimensies - fysische en metafysische - die we ons niet kunnen voorstellen, maar waar sommige van ons de vrijheid hebben om over te mogen denken)

Dus I = (U x A). Als een vergelijking is het niet erg wetenschappelijk - of goddelijk - maar het dient zijn doel voor het moment.

Vanwege de kennelijke tegenstellingen die rationele denkers aanmoedigen om afstand te nemen van de noodzaak en baten van een conventionele spirituele club, en als volledige aanmoediging voor D, zou ik zeggen dat Grote Religie een aanlokkelijk en waardig doel is voor analyse. Maar - als hij zijn gang gaat - wat gebeurd er dan met de arme verloren zielen en geesten die van hun structuur beroofd zouden worden door die kleine duivel van een Dawkins omdat hij hun fundament vernietigd met een machtige flits van de Pythagoras Berg? De torens zouden overhellen door de last van hun gejammer en zouden vervolgens bezwijken onder hun eigen gewicht. Als verdedigings mechanisme tegen D, zouden de grote Religies de progressieve bittere pil moeten slikken en ons geloof iets minder op de proef moeten stellen terwijl ze onze zielen een gezonder dieet voeren. In andere woorden evolueer of sterf - zoals ze in Darwiniaanse kringen zeggen - want anders blijkt de Hemel doodlopend en het Paradijs een ommuurde tuin.

Wetenschap en riskante logica gebruikend trekt Dawkins hard van leer tegen de extremiteiten van Religie; Zo hard zelfs dat het weefsel van geloof - hen en zijn doel verenigend - zover uitgerekt is dat er een klein beetje licht gezien kan worden door het dunner wordende materiaal - de gebreken tonen zich.

Of God het Heelal recent geschapen heeft of wanneer zoals wetenschappelijk bewijs suggereert is meer een zaak van overtuiging. De overtuigingen verschillen onder theologen en aanhangers van de verschillende geloofsovertuigingen. Verschillende religies hebben verschillende perspectieven en omdat de waarheid net zo gebogen is als licht ben ik er keen op - zoals altijd - omdat te onderzoeken.

Wat heb ik toe te voegen aan alles wat al gezegd dat zo anders is?

Waarschijnlijk niets, maar - belangrijk voor mij - Is het iets dat balans heet:

Ik heb de wetenschap niet aan mijn kant, hoewel in het chaotische laboratorium van het kwantum theorie kan het zijn dat ik net zo capabel ben als ieder ander. Voor ik verder ga - Ik houd het kort - laat ik wat referenties zien zodat je een idee hebt waar ik vandaan kom. Het was pas tot ik ze opschreef dat ik wat ongewoonlijke evenwichten ontdekte in mijn leven die mij een eerlijk uitgangspunt en een onpartijdige kijk gaven op het slagveld waar God en Dawkins om dominantie strijden.

Ik groeide op in London tijdens de ergste van de recentelijke (zieke) problemen in Noord Ierland. Ik raakte gewend aan - maar nooit zelfvoldaan over - de 2 Christelijke kanten elkaar de hersens insloeg - Ik noemde het altijd een Goddelijk pak slaag.

Mijn vader kwam uit Govan in Glasgow, politiek links en de bondsvertegenwoordiger op zijn fabriek in Hounslow. Mijn moeder was een gematigde rechtse aanhanger uit een Victoriaanse conservatieve familie, een lerares. Alle twee waren ze een klassiek voorbeeld van hun omgeving en ik hield van hen allebei. De zo nu en dan voorkomende politieke gesprekken waren altijd hetzelfde. Ze eindigde in frustraties en onderdrukte woede als dominantie ontkend werd. Een koude atmosfeer daalde neer over ons huis en met een impasse werd stilzwijgend ingestemd - tot de volgende.

De tegengestelde ideologieŽn waren duidelijker gedefinieerd dan vandaag de dag in het moderne Engeland en dus was de passie achter de argumenten makkelijker te begrijpen. Als kind was het moeilijk mijn ouders te zien ruziŽn over hun diepgewortelde mening waar de oorsprong bijna van vergeten was. Ik wilde dat ze het overal mee eens waren. Desondanks was ik gefascineerd en luisterde zorgvuldig naar de voors en tegens. Vanuit mijn standpunt leek het dat de uitkomst gelijk was. Later begreep ik dat gelijkheid een gewild resultaat was en dus was mijn oordeel verdorven. OfÖÖ.? Zou dit Gods manier zijn geweest om ons dichter bij elkaar te brengen of was het een onderdeel van een evolutionair proces? Religie en Wetenschap waren de enige twee opties en zij sloten elkaar wederzijds uit. Er was geen verstrengeling, geen spiraalvormig proces. Dawkins memes gedroegen zich - nog - niet als genen.

We leefden in sociale woningen - gesubsidieerde woningbouw voor de werkende en onderkant van de middenklasse. Zulke formuleringen waren menswaardiger en verenigbaarder dan alleen maar arm zijn. Toch kreeg mijn moeder het op de een of andere manier voor elkaar om genoeg geld bij elkaar te schrapen om mij te laten studeren op Hounslow College zodat ik profijt had van een privť opleiding en het verschil zag tussen een klap en een pak slaag. Deze ongewone situatie zorgde nogal voor wat problemen. Ik was het enige jochie van de sociale woningbouw die naar een andere school liep, een marine blazer dragend met verticale lichtblauwe strepen - zichtbaar vanuit de ruimte - en een lange spitste pet met hetzelfde motief. Onnodig om te zeggen dat ik twee keer per dag het doelwit was van nog al ernstige intimidaties omdat ik er niet bij hoorde. Het zelfde gebeurde omgekeerd op school waar ik de enige leerling was die in het reservaat leefde. Dit resulteerde in vele gescheurde kleren, rauwe knokkels en bloed neuzen - en niet alleen de mijne, omdat ik wist hoe ik ermee om moest gaan.

Tijdens de pubertijd ging ik confirmatie les volgen in de de Kerk van de Goede Herder onder de hoede van Vader Stubbs, de priester aldaar. Hij was een charismatische figuur in een hybride C van E Anglo-Katholieke kerk. Er werd wat gezwaaid met wierook tijdens de Mis en ik genoot van mijn eerste ervaringen van de congregationalistische euforie. Ik geloof echt dat ik op een zondag morgen na de kerkdienst naar huis vloog; zo verheven voelde mijn geest aan.

Maar al te gauw kwam de dag dat mijn onderzoekende geest zich begon te verzetten tegen het concept - of hoe dan ook - van de onbevlekte ontvangenis en andere wonderen. 'Heb vertrouwen mijn zoon' zei de goede Vader. Het leek mij dat ik gevraagd werd mijn denken van mijn geest los te koppelen in een daad van blind geloof. Als ik door zou willen gaan met mijn godvruchtigheid

Later in mijn leven speelde ik Jezus Christus - in JC Superstar - en daarna Charles Darwin - in The Evolution.

Dus wat ik wil laten zien is dat ik alle kanten van de munt heb gezien op manieren die mij mijn hoofd laat draaien naar ieder interessant object voordat ik er op inhak.

Laten we verder gaanÖÖ

Stephen Hawkins bepaalde raadselachtig dat er voor de oerknal niets was. Ik denk dat hij refereerde naar ons enkelvoudige universele gebeurtenis in welk geval het moeilijk is het niet met hem eens te zijn. Ik ben 50+ jaar bezig geweest met het knagen aan het oneindigheids bot en heb zo natuurlijk uitgevonden dat dat een merkwaardig iets is om te zeggen. Wij moeten de theoretische fysicus niet serieus nemen als hij zegt dat 'er voor de Oerknal niets was'. Maar, ik denk, op de weg naar het begrijpen van oneindigheid, je toch ergens moet beginnen.

In zijn boek refereert D naar Mark Twain's observaties - 'Ik bestond biljoenen jaren voor mijn geboorte niet - dit zonder last te hebben gehad van enige ongemak'(para). Hij - Twain - schijnt daarmee te willen zeggen dat als hij een ziel had deze leefde en stierf in zijn levensspanne.

Als dat het geval was dan wat was het effect van zijn leven op de mensheid? Heel veel zou ik zeggen, in ieder geval hebben zijn woorden rimpels in de tijd veroorzaakt. Maar waren het zijn woorden?

Waren het zijn woorden - alleen zijn woorden? En zijn dit mijn woorden?

Vele van ons voelen de sporen van onze voorvaderen. We weten dat Twain vele andere zielen heeft beÔnvloed voor en na zijn overlijden en zijn geest leeft voort - of hij zich hierdoor ongemakkelijk voelt is niet bekend. In ieder geval gebeurde hij niet zomaar. Hij was geboren met een erfenis. Of het een directe nalatenschap was - zoals een geboren genie - of door secundaire invloeden doormiddel van zijn sterfelijke omgeving - of beide - is een andere interessante vraag.

Toen hij stervend in mijn armen lag waren mijn vriend Martin's laatste woordenÖ.. Tot de volgende keer. Martin was niet religieus, had er waarschijnlijk het grootste deel van zijn leven niet aan gedacht. Hij ging naar de kerk als het nodig was - uit goed fatsoen - maar hij voelde dat zijn geest ergens heen ging. Ik twijfel of hij er ooit aan gedacht had waar het vandaan kwam.

Het is moeilijk te geloven dat een leven na de dood kan bestaan zonder een leven voor het leven. Als je in een religie wilt geloven dat je hemel, paradijs of eeuwig spirituele verdoemenis bied - daar boven of daar beneden (No laughing in Heaven (niet lachen in de hemel) Wordografie nr 4) dan, volgens de wetten(ziek) van Oneindigheid - of Evolutie - maar niet creatisme, moeten sommige voor-leven ervaringen gebeurd zijn om je voor te bereiden op je korte periode voor het dragen van kleren - normaal gesproken 3 tot 10 jaar afhankelijk van tijdperk en gebied.

Zo zeker als Euclid's parallelle lijnen van de rails vielen toen ze de 20ste eeuw in reikte, zo zeker zal mijn oneindigheid eindigen - of in ieder geval een mysterieuze stop - als het voor de deur van een nieuwe realiteit staat

Dus waar staat God in al zijn vormen in dit geheel? Mijn Vader is groter dan jou Vader!!!

Moeten we over jouw God of mijn God praten - jouw versie of de mijne? En is dat dan bijvoorbeeld Christen of Moslim? Katholiek of Protestant? Soennitisch of Sjiitische? Misschien is God Darwiniaans in karakter. Eerst krijg je het gevecht voor de overleving van geloofsovertuiging en dan een vastberadenheid voor dominantie.

En dat - dominantie - is het sleutelwoord in D's missende factor, resulterend in logisch falen. Hier neem ik een overzicht van de strijd tussen de beide partijen van extremisten die lobbyen ten gunste van Opper God of voornaamste Wetenschap, niet zo zeer denkend aan de ogenschijnlijk onverenigbare pat stellingen maar de vruchtbare zone ziend tussen de tegenstanders dat werkelijk een verboden gebied is - dus daar ga ik! Ik denk dat Wetenschap (genetisch) en God (memetisch) onherroepelijk met elkaar verstrengeld zijn. Memes (die egoistische memes) zijn Dawkins extra fysische genen - hij gebruikt de evolutie theorie voor de menselijke psyche maar heeft naar het schijnt een struikelblok bereiktÖomdat hij niet vinden kan waar het begon - geen versteende zielen. Ha! Zo eenvoudig is het niet Prof.

Naar de menselijke ziel is niet zo zeer verwezen in de wetenschap om dat we het voor lief nemen. Het is desondanks een ongrijpbaar kleine nietsnut. Geen hersen of hart chirurg heeft er ooit ťťn gezien tijdens een operatie maar iedere medicijnman wel.

Religie is bij ons sinds de tijd dat medicijnmannen het op zich namen om voor onze ziel zorg te dragen, onze stamhoofden de staats aangelegenheden latend.

Het vervelende is dat de meeste religies heel oud zijn en derhalve weinig relevantie hebben met het moderne leven. De grote religies blijven hoop en angst bieden in variŽrende dosis, schuld en verlossing. Om Darwin aan te halen alles voor een God wiens bestaan elk bewijs mist.

Geen bewijs? Waar op de wereld heeft hij gezocht - zeker niet onder zijn neus. Net als wetenschappers die worstelen om de donkere materie te vinden die de verklaring is voor het missen van de grote hoeveelheid energie die nodig is om de vergelijking te vullen die de uitbreiding van de Kosmos kan verklaren - omdat ze op de verkeerde plaats zoeken - zei weigeren dogmatisch de bewijzen te herkennen waarvan zij beweren dat die niet bestaan of niet wetenschappelijk zijn - gewoonweg empirisch? Pah!. Het probleem is weer dat zij - Dawkins in het speciaal krachtig - op de verkeerde plaats zoeken en de verkeerde hypothese toepassen.

D wordt in zijn verwarring niet geholpen door de religieuze organisaties, de meest dominante hiervan claimen uitgebreid dat hun specifieke God - jaloers of anders - het Kosmos intelligent opgezet heeft. Dit basisprincipe moet er deugdelijk uitgezien hebben toen de Kosmos een klein plat ding was waarboven de hemel en eronder de hel was. Maar wij zijn verder gegaan. Om eerlijk te zijn hebben sommige religies geprobeerd om de ontdekkingen bij te houden en hebben de meeste veranderingen van de realiteit overleefd, vanwege de noodzaak van de kudde. Deze noodzaak kan samen gevat worden in algemene conditiesÖ Een gevoel van erbij horen en een gevoel van bestemming.

Een gevoel van erbij horen en een gevoel van bestemming - wat de meeste van ons begeren, denk je ook niet?

Het probleem is dat elke draad van onze spiraalvormige existentie in de spirituele - memetische - golf een enkelvoudig en tegengesteld doel nastreeft - bloeddorstige religies en bloeddorstige wetenschap - beide zullen nooit samenkomen.

Religie doet het goed in het geven van een gevoel van erbij horen, maar normaal gesproken worden we geacht Gods doel na te streven. Terwijl het omgekeerde waar kan zijn voor de Wetenschap, onder de heerschappij waarvan ons gevoel van bestemming groots gestimuleerd wordt. Maar de verrukking van dit alles is alleen voorbehouden aan snel opgewonden eihoofden.

Zoals de argumenten, voortgebracht door mijn ouders, lijken de standpunten onverenigbaar maar in feite hebben ze alle twee veel in hun voordeel. Kijkend door de nieuwe transparante van het overstrekte draaipunt die, ik zou zeggen meer dan 50%, wijzen op een graad van overlapping. Ik krijg het gevoel (is gevoel een wetenschap? Nee, het is een bol) dat als elke factie de meest extreme delen van hun gedragslijn liet vallen dat we ons kunnen concentreren op een overlapping die de geboorte kan zijn van iets interessants en - in ieder geval voor nu - een werkbare realiteit. Dus - door druk of het gemis ervan - wordt de lineaire versie een simpele twee dimensionale streep die een nieuwe richting op gaat.

Hoe ontwikkelen ideeŽn zich? Kinderen komen niet zomaar met hun zekerheden. Tegengesteld tot de verklaring enkele jaren geleden gedaan door een bekende - ondanks dat ik haar naam niet meer kan herinneren - pedagoogÖ 'We moeten van onze kinderen leren'. Nou dat is werkelijk Politieke correctheid op zijn verwarrendst. Dat brengt mij ertoe mij af te vragen wat Charles Darwin gedacht zou hebben over onze Engelse nalatenschaps belasting. Degene met een IQ boven de 120 moeten 40 procent overgeven aan de volgende generatie.

Hier is een voorbeeld van memes aan het werk - social engineering om een geloof af te dwingen. Gebaseerd op een geŽrfd gevoel van ongerechtigheid! Gordon Brown - onze vingervlugge UK kanselier en imminente Eerste Minister - vind het een goed idee dat ťťn derde van de bevolking afhankelijk is van staats hulp. Hij zou elke cent willen herverdelen totdat - in ieder geval voor een moment - iedereen hetzelfde grote huis met dezelfde inhoud had - afgedwongen door de inspectie - dezelfde hoeveelheid geld, dezelfde school bezocht en voor altijd Labour koos. Dat moment - dat hopelijk nooit komt - betekend stilstand. Het hiaat zou gevuld worden met iets krachtigs en dynamieks en derhalve dus, welterusten Gordon - droom verder.

Mijn ideeŽn zijn niet die van mijn ouders maar de balans van hun argumenten gaf mij wel een brede basis waarmee ik de latere informatie van school, kerk en gemeenschap in zijn geheel op waarde kon schatten. Ik bouwde een databank op, steeds ieder vakje vullend, tot ik in staat was om het geheel te door zien, een idee er over kon vormen en het kon opslaan. Elk van deze files zou - en dat gebeurt nog steeds - geopend en bijgewerkt worden als nieuwe informatie voorhanden kwam.

Deze vroege leer curve was de springplank van mijn sterfelijke reis, later uitgebreid in vele vormen onder leiding van voorvaderlijke geesten. Klinkt dat gek of zonderling? Ik kan mij voorstellen dat dat eng klinkt als je vast zit in een mainstream moeras. Maar jaÖÖ

Toen ik de leeftijd van 20 jaar bereikte wist ik alles - maar nu weet ik beter. Ik ken mensen die in opstand zijn gekomen tegen hun familie waarden en een radicale kant opgegaan zijn, maar de meeste van hen bleven de form trouw; hun memetische agenda met kleine conservatieve stappen vormend.

Je hoeft geen alfa mannetje of het vrouwelijke equivalent hiervan te zijn om een manier te zoeken om je lijn voort te zetten in de oorlog voor dominantie, want wie weet, misschien heb je wel een verloren zoon of klein dochter. Dus in het belang van overleving zijn bondgenoten handig. Als je een leider of groep vind die jou doel dient, waarom ga je daar dan niet een tijdje in mee totdat jou nageslacht klaar is om de ideologische bloedlijn uit te dagen.

Dus, tradities worden doorgegeven: Folklore was de weg voorafgaande aan het geschreven woord en was waarschijnlijk nauwkeuriger dan onze geschiedenis boeken. Deze hebben de neiging de winnaars of de dominante overtuigingen te vertegenwoordigen. Mijn oude Encyclopaedia Britannica levert een geringe hoeveelheid informatie over het onderwerp Apartheid. Verbaasd over het geringe karakter van een dergelijk groots thema zocht ik in de index - niets. Voor een moment verbijsterd vond ik mijn weg naar de voorpagina en daar was het antwoordÖ. Encyclopaedia Britannica - uitgegeven in London, New York en Cape Town. Aha!

Britse regeringen slingerde van links naar rechts tijdens mijn leven maar nu zijn de beide grote partijen gematigd -of populisties zou ik zeggen - je kunt het verlies aan kracht en het gebrek aan inzicht zien veroorzaakt door het langzamer bewegen van de slinger. Externe krachten hebben ook hun steentje bijgedragen. De EU heeft veel macht weggenomen van Westminster en derhalve is de Uk in vele manieren uitgerekt zonder de zwaartekracht van de kernsubstantie om het effect tegen te werken

Het lijkt mij dat vele wetenschappelijke vlaggen gespiegeld - of misschien geÔnspireerd - worden door menselijk gedrag. Newton's 3de wet - als voorbeeld - is alleen een beetje minder accuraat in de negatieve zin dan, laten wij zeggen, voor iedere actie in het Midden Oosten is een gelijkwaardige en totaal over- bloedig - dreven tegen actie.

Rustig maar, de vloot ligt op zijn plaats.

Zoals recentelijke gebeurtenissen aangetoond hebben is er een uitgesproken verschil tussen de degene die Monopoly spelen en die Schaak spelen in het constante gevecht om internationale dominantie. Het is een onweerstaanbare analogie. Als je ooit beide spelletjes gespeeld hebt dan waardeer je het verschil van denkwijze voor elk spel. Dus welk aandeel spelen deze spelletjes in ons leven, leiden ze de strategieŽn van grote lijders. Zij hebben ze niet uitgevonden, of de oorlog spelletjes, die op Sandhurst en West Point gespeeld worden.

Ik kan mij niet voorstellen dat een ziel naar de hemel gaat - of verder gaat - als een onderdeel van eindigen. Het gaat daar heen - of naar de hel als je wilt - als een geŽvolueerde versie van degene die 70 jaar eerder aankwam met wat ooit - vroeger ook door wetenschappers - het wonder van bevrucht leven genoemd werd. Om zich weer aan te sluiten bij de voorvaderen en het nageslacht te leiden - van een weloverwogen afstand - in de evolutie van ťťn tak van de menselijke geest.

Het is een gezond proces van natuurlijke selectie - onze geesten hebben hebben verfrissing nodig en onze tijd op aarde is een periode van verandering met als doel het ontwikkelen van deze micro-intelligentie tot het punt dat onze lichamen niet langer meer nodig zijn. Het past gunstig in mijn theorie van oneindigheid omdat het een nette doos is waarbuiten genoeg stimulerende opties zijn en waarbinnen genoeg werkbare frames bestaan waar de vijandigheid zich aan vast kan houden en voor een tijdje kan nadenken.

Stel - voor een idioot moment - dat de Religies - in een grote stap voor de mensheid - hun claim lieten varen dat een superintelligente genaamd God de Kosmos geschapen heeft en - in een gelijk geÔnspireerd en onwaarschijnlijke flits van opgeven - Wetenschap - met een groot gevoel van avontuur - toegaf dat er voor de oerknal iets geweest moest zijn. Dan zouden we heel goed verder kunnen gaan met ons leven. Blij dat we allemaal God in ons hadden en samengaan in het geloof dat ervoor ook iets geweest is. En derhalve verdwijnt, van het leven op Aarde, in ieder geval ťťn van de moeilijkheden die vastzit aan het bestaan op stam niveau - loyaal zijn aan je gekozen God.

Je hebt geen religie nodig om ethische niveaus te hebben, maar je hebt wel God nodig. God heeft niet echt religie nodig. Ik zou zeggen dat Zij - waarom geen zij? - een beetje geagiteerd is dat ons armzalige soort zich geŽvolueerd heeft als dominante soort onder de zoogdieren op deze speciale planeet. Haar moet de neiging tot het aanbidden van domme dingen en een zelfs dommere tendens om hen te vergoddelijken volgens plaatselijk behagen opgevallen zijn. Dit gebruik werd vooral door de Romeinen die Engeland binnenvielen gebezigd, toen zij - om de lokale bevolking te vreden te houden - het christendom introduceerde door subtiel de belangrijke heilige data (vakanties) te verschuiven zodat deze samenvielen met de bestaande heidense feesten.

De evoluerende spiritualiteit van de soort ontwikkelde zich heel gewoon - door religie - in verschillende richtingen en gebieden, zich aanpassend om de lokale culturen te behagen om vervolgens hun positie in de gemeenschap heftig te verdedigen. Gewoonlijk werkend naast de seculiere lijders die genoten van de simbiotische voordelen van de macht verdelende praktijken maar soms als hoogst regerende de toorn van God afroepend door middel van Jihad of inquisitie, Bijbel slaand of Koran brutaliteit. Alles in Haar naam - de enige ware God - ondersteund door geÔmplanteerd bewijs in de vormende geest van kinderen, naast de andere sprookjes. Zij moet net zo kwaad zijn geweest als Dawkins, die zijn standpunt welbespraakter en uitvoeriger uitspreekt dan ik.

Het maakt niet uit of Zij de Multiverses geschapen heeft. Het is voldoende om te weten dat haar kennis alle verstand overtreft, ondertussen erkennend dat wij een onaangeroerd element in onze existentie bezitten. Onze zielen zijn getraind of vastgezet onder de strikte lokale supervisie van onze dominee, priester, mullah of rabbijn in de met reden gebouwde gebouwen waar we heengaan om onze God te aanbidden in de zekerheid dat de Maestro in de spreekstoel met de ultieme autoriteit spreekt. Echt waar?

Blind geloof maakt onze zielen tot slaven. Beschouw telepathie als een natuurlijke verlenging van empathie. Heel goed mogelijk als je de Tussen Vrouw weg haalt - dit wordt te onhandig - tussen persoon. Als we door blijven gaan verstikt te worden door de leerstelling en onze intelligentie bij de kerkdeur afgeven.

Zoals altijd - in de memetische spiraal - moet er met al deze hoop een toegevoegd en gebalanceerd stukje angst zijn. Je zou dat kunnen beschrijven als het tegengestelde proces. Zo essentieel voor ons welzijn. Anders zullen we zeker falen om te leveren en eindigen we waar we begonnen zijn, of erger, omdat er niets is om over te vechten in de zaak voor dominantie

Hier is dus het bijna onvermijdelijke noodlottige bericht. Stop even voor een moment en denk over de uitkomst van de gebeurtenissen na sinds de doctoren voor het eerst ten tonele verschenen. Wat waarschijnlijk niet lang was nadat wij van Homo's tot erectus tot sapiens werden, er waren er niet veel van ons. Ga dan langzaam verder tot laten we zeggen de geboorte van Christus ongeveer 2 millennia geleden toen de menselijke populatie, zoals gezegd werd, rond de 600.000 was. Het duurde tot laat in de 19de eeuw om een miljard te bereiken. In de honderd + jaren daarna is de menselijke populatie op Aarde doorgestoomd naar meer dan 6 miljard en rond 2025 zullen het er 8 miljard zijn. Je hoeft geen Richard Dawkins te zijn om je te realiseren dat deze expansionele groei onhoudbaar is. Bekijk het inwoners weerbericht van honderd jaar na nu en voel je knieŽn knikken van angst. Als de traditionele restrictie - hongersnood, droogte, ziekte en oorlog - niet werkt vanwege God of Wetenschap, dan - zonder een gemeenschappelijke vijand - zal het schijnbaar onvermijdelijke proces van Wederzijds Verzekerde Vernietiging weer opnieuw beginnen en zal de planeet verlost zijn van de noodzaak om gered te worden. Des te meer opgelucht omdat de pestilentie, de mens genaamd, uitgeroeid zal zijn, zou je dat niet zeggen. Hoe doemdenkend is dat!!. En of het Gods werk of dat van de Wetenschap is zal een vraag zijn die niemand vraagt of beantwoord. Dit omdat we allemaal uitgestorven zullen zijn voor we volwassen zijn, het hiernamaals zal losgekoppeld worden van het voor leven en onze voorvaderen - goden - zullen gescheiden worden van hun noodlot.

Natuurlijk, als je in oneindigheid geloofd dan is er geen begin of eind aan het geheel, alleen een begin of eind aan dingen en gebeurtenissen zoals slaapkamers, individuele levens en Abbottaanse bollen. Wij leven dus in hoop, welke eeuwig in onze zielen ontspringt. Bekende woorden maar de hoop vermindert als we elke dag meer hopeloos verwikkeld raken in de lijm van intellectuele argumenten belegerd door onjuiste vooronderstellingen aan de ene kant en diep gewortelde dogma's aan de andere. Als beide fout zijn wat doen we dan - hoe kunnen we overleven? Het lijkt er op dat de Goden samenspannen om dit tot een eind te brengen. We vermoorden onszelf nog steeds in de naam van die enige echte God. Dit is waar Dawkins het bij het rechte eind heeft, ondanks - zoals we over Alvin Toffler's Future Shock pleegden te zeggen - hij overdrijft gewoonweg het bloedige onmiskenbare.

De menselijke geest heeft het nodig om met z'n allen bezig te zijn en om opgebeurd te worden om het alledaagse karakter van ons bestaan te ontvluchten. Dit is waarom religie - tot grote ergernis van D - gedijt heeft sinds tijd figuurlijk begon. Het voelt goed, het voelt fantastisch. Maar waarom moeten wij onze geestelijkheid logische maar onbeantwoordbare vragen stellen? Maar antwoorden doen zij altijd. Doch deze antwoorden tarten intelligent denken en eisen blind geloof.

Alleen omdat sommige van de minder agressieve kerken falen betekend dat nog niet dat we onze spiritualiteit verliezen, zoals bewezen door de groeiende zoektocht naar aanpasbare oude geloven, aangepast aan de moderne behoeften. En laten we de gedeelde criteria en moraliteit van iedere gemeenschap niet vergeten. Wij zijn geen van allen op welke manier dan ook perfect en die kwetsbaarheid kan ons samenbrengen als we onze Goden meer trapsgewijs en intelligenter konden zien.

Evolueer of sterf - religie luister en wetenschap houd je rustig, jullie hebben een gemeenschappelijke zaak

Ben ik het alleen of denken er nog anderen dat de waarschijnlijkheid van het vinden van een ander vergankelijk leven zoals het onze - daar in de hemel - minder waarschijnlijk is dan contact op andere manieren te krijgen? Wij zien sterren die niet bestaan - deze branden miljoenen lichtjaren geleden uit voordat wij ze te zien kregen. En toch maken we plannen om onze melkweg te ontvluchten in kleine machines die langzamer dan het licht reizen. Ik weet het, eens waren we bang om van de rand van onze platte aarde te vallen, maar we horen nu beter te weten.

Ze zeggen dat we sneller dan het licht moeten reizen als we ergens willen komen - en tot zover - zijn er maar een paar manieren omdat te doen.

Wetenschap: Er wordt aan transmutatie gewerkt, maar het zal een smerige boel zijn voordat ze het goed voor elkaar hebben. De pioniers zullen het moeilijk hebben tenzij ze een Sterrendeur vinden, of - denkbaarder - ze bewijzen dat Einsten ongelijk heeft.

Religie: Hemel wenkt vele gelovigen, als een voortgaande reis voor de ziel. Maar dat doel is onbevredigend zonder de balans van geestelijke geschiedenis en ook voor velen die eeuwigheid niet willen delen met de huidige inwoners. Desondanks zijn wij al op een spirituele reis. Het is alleen doel gericht vanwege het gevecht voor dominantie of overleving tijdens onze jeugdigheid op aarde. Ik ben er nog niet helemaal, maar ik sta er vlak voor.

Een gevoel van erbij horen = God
Een gevoel van bestemming = Wetenschap

We hebben daadwerkelijk beide nodig.

Groetjes

Ian Gillan

Copyright © Ian Gillan 2009

Terug naar:
return to DF index