Dear Friends

DF 46 - Duik nooit alleen & band legaliteit

November 2007

Beste vrienden

Ik zat in een grot op een ochtend lang geleden; te gesloopt om mee te doen aan de geplande evenementen van die dag. Met een kater van de vorige nacht - Ik was over geserveerd in de strandbar - had ik herinneringen van slecht gedrag maar kon mij niet precies herinneren wie wat met wie gedaan had; alleen dat het uit de hand liep - helemaal niets voor mij.

Mijn brood verdienend door te helpen en te hinderen in gelijke verhouding aan boord van de Quabbin Diver reisde ik naar Georgetown, Grand Cayman terwijl ik sliep achterop een motor. Gekweld door vermoeidheid kon ik niet op de boot werken - Ik was niet in goede conditie.

In plaats daarvan brak ik de hoofdregel, welke is: Duik nooit alleen!

Ik wikkelde mijn conditie in de juiste apparatuur en deed wat bekend staat als een kust duik. Zwom naar een koraal formatie bekend staand als Eden Rock en labyrinte een tijdje rond in het ondiepe water tot ik een bende gewiekst kijkende jonge tarpons(vis) tegenkwam. Indrukwekkend zilver en geschubd, een volgroeide tarpon is groter dan een kleine man. Maar deze waren middelmatig, hongerige middelmatige, ogenschijnlijk met hun 3-4 feet(90-120cm) lagen ze op de loer bij de ingang van de grot waar ik het over sprak. Één van de vele ingangen in feite; maar daar was het. Ik vinde dichterbij - nogal in stijl - door de nauwe opening, met mijn handen tegen mijn buik geklemd en mijn geestdrift.

Ik bevond mij in een nogal ronde grot. Er was een gat in het hoge dak waar zonlicht doorkwam - de kamer met een sprankelende magie vullend. Ik zonk naar de grond met mijn tank tegen de muur en mijn benen volledig gestrekt met zwemvliezen aan het einde die 10 voor 2 aangaven. Ik was op minder dan 30 feet(10m) - 1 atmosfeer - onder de oppervlakte; tijd genoeg. Ik had een volle tank en op die diepte was dat genoeg voor drie uur - als ik mij niet inspande, als ik alleen maar…… mijn ogen rust gunde. Het was zo warm, 82 graden in oud geld; en vredig. Ik dommelde…..

…. Ik weet niet voor hoelang maar ik werd wakker in een ander universum. Een miljoen baby visjes - in die leeftijd worden ze bakvis genoemd - verzwolgen mij. Zij verborgen zich voor de tarpon die te bang waren om zich door de geringe deur te wringen, ondanks dat de lunch binnen wachtte. Maar ja, dat enge monster - ik - was daarbinnen weet ik veel wat aan het doen en had waarschijnlijk had ik die bakvissen ook nog eens gegeten dus laten we maar een beetje rondhangen, er stoer uitziend totdat er een paar pijlinktvissen voorbij pompen of de barracuda's hun neus laten zien.

In ieder geval dacht ik dat ze dat dachten, maar waarom zou ik dat doen? We weten allemaal wat Oma altijd tegen ouwe Bert zei als die weer eens op zondag avond te laat uit de kroeg kwam en zijn eten in de etensbak van de hond vond - Er nooit van uitgaand dat ze dat zei, maar hij leerde er nooit van, altijd denkend dat het wel een paar extra pintjes met zijn vrienden waard was.

Maar dit was meer dan een vermoeden.Waarom zou ik als een tarpon denken? Iets bewoog en ik zag het licht. Zei ik een miljoen? Het moeten er 10 miljoen of meer zijn geweest, ze waren zo klein en er waren er zoveel, maar ze dachten als één. Ze waren een entiteit. En waar was ik? Midden in de school, ik was omsingeld en het benauwde was - Ik was een deel van hun denken; in ieder geval een klein deel. Ik kon het licht zien als de school danste en zwol; daarna, als het weer kromp en mij inpakte in een dichte ondoordringbare wolk, werd het weer donker. Nu weet ik waarom ik dacht als een tarpon; dit collectief van bakvissen dacht als een tarpon; wat te doen om je zelf te beschermen. Met een eenzijdig doel stuurde het naar preventieve tegen maatregelen, angstaanjagende vormen oefenend. Bijvoorbeeld - Als ik in een haai verander dan zullen die jongens er als een haas vandoor gaan

Een deel van mij was nu met de bakvissen op z'n minst morele support gevend aangezien ik nogal uit mijn element was. Het andere deel herkende dit en mijn verdedigings mechanisme begon weer te rekenen, meer alert dan toen ik in elkaar zakte op de grond, hoe lang geleden was dat? Ik ademde erg langzaam. Ik kon beneden blijven tot mijn lucht op was zonder angst om dood te gaan van welke afgrijselijke complicaties dan ook die deze onverantwoordelijke bezigheden op grote diepte met zich mee bracht. Dat was dus ok.

Toen nam de andere helft het over - Ik werd mij bewust van een verre diepte in mijn psyche; een herinnering gefluisterd door mijn voorouders. Wat was dat? Daar! Ik hoorde het weer, een fluister werd er 10 en vermenigvuldigde zich miljoenen keren in de tijd van 2 of 3 milweetikveelwatste seconden; de ouden ademde in mijn ziel. Natuurlijk stelde het voor de bakvissen niets voor - die waren er aan gewend - en ook nog zo jong - hoe dan ook, ik had niets anders dan een onontgonnen instinct om te gebruiken en realiseerde mij dat mensen dit ook konden. Maar om de één of andere reden of een ontwerpfout of een ondoordachte factor tijdens de lange weg van de evolutie hebben wij een verkeerde afslag genomen en nooit onze telepathische vermogens, buiten empathie, ontwikkelt. En zelfs dat heeft een falende greep op onze alledaagse realiteit

Opeens, hoppa, de gehele school - geen achterblijvers - bruiste als een balletachtig pax de mille naar de opening in de lucht; wetend dat op dit moment de tarpon bij het gat weggejaagd waren door de barracuda's die daar langs kwamen op dit uur van de dag. Geen zorgen dus - de barracuda heeft grotere vis om te bakken.

Ik hoop dat de schrijver en de uitgever mij niet aanklagen omdat ik dit amusante stuk uit een serieus tekst boek heb gekopieerd dat heet…..

Leren over de wet

Door Constantinos E. Scaros

Uit de Advocaten Serie gepubliceerd door Aspen Law and Business copyright © 1997

Een niet overeenkomende opinie is er een waar de schrijver het niet eens is met alles of een deel van het vonnis. Verschillen van meningen komen blijkbaar voor in alle aspecten van het leven, betrekking hebbend op zowel juridische als niet juridische zaken. Ga uit van het volgende voorbeeld om een beter inzicht te krijgen in deze materie.

Voorbeeld

Stel dat een organisatie met de naam de International Music Association(IMA) een oeuvre prijs wil uitrijken aan de "Grootste Rock-en-Roll groep allertijden." Na vele maanden opinieonderzoek onder top rock en roll historici, schrijvers, disc jockeys en muzikanten had de IMA 3 finalisten: de Beatles, Deep Purple en Led Zeppelin. Het bestuurs comité van de IMA had het voorstel om de prijs aan de Beatles uit te rijken. Van de 9 leden van het bestuur droegen 5 daarvan de volgende mening uit.

Ondanks dat de Beatles veel succes hadden en van histories belang waren moeten wij na lang beraad concluderen dat Deep Purple van deze 3 de beste is in het combineren van talent, schrijvers kwaliteiten en podium uitstraling. Dientengevolge, omdat wij ervoor zijn om de prijs aan Deep Purple uit te reiken, wijzen wij het voorstel af om deze prijs aan de Beatles uit te reiken.

Drie andere leden van het comité droegen de volgende mening uit: Wij zijn het eens met de meerderheid van stemmen dat de prijs niet aan de Beatles gegeven moet worden. Desondanks limiteren wij onze goedkeuring aan deze uitkomst. Wij geloven niet dat deze prijs aan Deep Purple uitgereikt moet worden. Hoewel wij geloven dat zowel Deep Purple als de Beatles 2 waarlijk legendarische bands zijn beweren wij dat Led Zeppelin de meest significante impact heeft gemaakt in de rock en roll. Led Zeppelin heeft meer invloed gehad op een groot aantal jongere muzikanten dan de andere bands en hun populariteit is blijven groeien nadat ze uit elkaar zijn gegaan.

Als laatste droeg het laatste bestuurslid van het comité de volgende mening uit.

Ik ben het niet eens met de conclusie van mijn mede comité leden. De Beatles zijn de meest populaire band in de geschiedenis van de rock en roll en zodoende de beste keus om onze vooraanstaande prijs te ontvangen.

Dit niet juridische voorbeeld vertegenwoordigd 3 verschillende meningen. Als dit een gerechtelijke opinie zou zijn dan zouden de verschillende opinies als volgt geanalyseerd worden: in overeenstemming met de meerderheids opinie( 5 van de 9) zou de prijs niet aan de Beatles gegeven worden. De drie personen stem zou bekend staan als instemmings opinie omdat deze leden instemmen met de meerderheids beslissing maar om verschillende redenen. Zij zijn het er mee eens dat de Beatles de prijs niet zouden krijgen maar onderschrijven niet de meerderheids opinie die Deep Purple selecteert. De schrijvers van de instemmings opinie moeten toegekend worden aan Led Zeppelin

Als laatste, de alleenstaande andersdenker is het er volledig mee oneens, aanvechtend dat de Beatles inderdaad de prijs zouden moeten krijgen.

In alle waarschijnlijkheid zouden de Beatles de prijs niet krijgen en zou deze in plaats daarvan naar Deep Purple gaan. Dit gebaseerd op de meerderheids stem.

Ha!

Groetjes voor nu

Ian Gillan

Copyright © Ian Gillan 2007

Terug naar:
return to DF index