The complete lyrics - all in good time
all in the effluxion of time

1 Dislocated

(Gillan, Glover)
Van het album Accidentally on Purpose

Soms is de kracht van een woord in een rock nummer niet zo zeer zijn betekenis als de klank; de percussie waarde bijvoorbeeld, of zijn medeleven voor lettergrepen waar het melodie en ritme betreft enz. .Algemeen gezien, natuurlijk, hebben de teksten een verhaal te vertellen, een boodschap over te dragen, of bieden een onzinnige stroom van geleuter. Ik zou met de laatste categorie beginnen omdat dat de leukste is.

Dit nummer, voor mij, gaat over een mooie basis lijn, maar vergeet niet dat de zanger iets moet zingen; en dus gebeurde het dat na het afronden van 'The House of Blue Light' we ons vreemd en ontevreden voelde, niet vanwege onvoldoende inspanning of zelfs het resultaat, maar meer een zaak van omstandigheden met de band; dus gingen Roger en ik naar de Air Studio's in Montserrat om wat muziek te maken en om het album 'Accidentaly on Purpose' op te nemen. De technicus was 'Nick Blagona' en dit was het eerste nummer wat we neerzetten. Roger was ge´nspireerd en ondanks het feit dat we 'ontwricht' waren duurde het maar even om de overlopende rijm spelletjes te herinneren die we speelden in onze educatieve jaren met 'Episode Six', voordat we bij Deep Purple kwamen. Hier zijn een paar zegswijzen die je door het nummer heen helpen, maar alsjeblieft probeer er geen touw aan vast te knopen

Ming vase
Vaseline
An implied Pizza
Bull in a china shop
Shop around
Round the corner
Knee high (to a grasshopper?)
I believe
Leaving well alone

Dislocated

(Gillan, Glover)

Ears are screaming
Vase a leaning tower
On my plate
At the party
There was no party
There was no suitcase
There was no back seat
There was no car
Dislocated, dislocated, dislocated, dislocated

Mine's a double
In a china shop
Around and round
The corner
There was no corner
There was no street light
There was no whisky
There was no bar

Takamine
High to eye
Believing well alone
My guitar
There was no guitar
There was no music
There was no lipstick
There was no bra

Dislocated, dislocated, dislocated, dislocatedů

Terug naar:
back to the Wordography index