The complete lyrics - all in good time
all in the effluxion of time

5 Born Again

(Butler, Gillan, Iommi, Ward)
Van het Black Sabbath album Born Again.

Het is moeilijk te zeggen wat er door mijn hoofd ging. Soms probeer je een ongrijpbaar gevoel tot uitdrukking te brengen. "Grey and plastic retards" (grijze en plastic achtelijken)is waarschijnlijk een uitdrukking voor de minder geÔnspireerde leden van ons beroep, (de zakelijke kant wel te verstaan). Er is altijd een reden om te rijmen, maar reden is, alles bij elkaar, een ongrijpbare kleine duivel. Over het geheel is het een nogal introverte studie naar iets dat van binnen opkomst. Ik ben soms uit balans en ik was weer opweg om mij te focussen. Het was goed om bij Black Sabbath te zijn en misschien is er een hint voor de toekomst. De DP reŁnie was pas een jaar later of zo.

Born Again

(Butler, Gillan, Iommi, Ward)

As you look through my window
Deep into my room
At the tapestries all faded
Their vague and distant glories
Concealed in the gloom
The icy fingers of forgotten passions
Softly brushing my lips
At the tips of my primitive soul

As you look though my door
Deep into my room
Can you feel the mighty wall of power
It's waiting waiting in the gloom
The distant shadows of forgotten champions
Those who live in me still
And will rise when we challenge and kill

Born again
You'll be born again

Look at this prince of evil
Fighting for your mind
Fighting all priests of shame
For the thrust of my challenge is aimed
At the hearts of mutant gods
Who think we're all the same
They're controlling our minds
And they use us for fame and fortune

As you look though my window
Deep into my room
At your future and freedom
The grey and plastic retards all floating in circles
And as you taste the fruits of new sensations
Softly brushing your lips
As we rise when we challenge and kill

Born again
You'll be born again

If you want to be king for a day
Just do what I say

Everybody's got to think like a hunter
Just search for your prey

Be alive though the night and day
Just do it my way

Terug naar:
back to the Wordography index