Dear Friends

DF 31 - Frankly bananas (Oppriktig gal)

Juli 2003

Kjære venner

Den pene fyren på forsida er våre kjære editor Steve Campbell i hans fest-utstyr. Det er min feil at fotografiet er ute av fokus; mitt idiot-sikre digital kamera var feilaktig satt på makro... men er ikkje alt det no for tida, DF # 26. (den var kanskje ikkje idiot-sikkert men det var heller ikkje drikke-sikkert, og det går for både fotografen og motivet hans - Ed)

Eg har arbeida og reist gjennom heile Europa sidan eg var ein unggutt i dette yrket. I tidlige dagar framførte eg med Roger Glover og Episode Six i Køln, Frankfurt og München sju dagar i veka, fem show om kvelden, borsett frå Laurdagar og Søndagar når vi gjorde åtte show, inkludert eit par matinéar..opphøga. Seinare med Deep Purple og andre band, har eg vore til mange betydlige byar på dette kontinentet; og kvar andre bebodd kontinent, for den saks skuld; og ein del andre flotte out-av-veien plassar.

Eg har fått venner i alle Europeiske land. Vi har diskutert øl, rising, musikk, politikk og idrett. Vi har filosofert over godhet veit kva intill dei sveitsiske kyrne kjem heim. Eg budde i Paris i eit år 'Rue de la Bienfaisance, arondissement huit' og under den perioden utvikla eg eit greitt nok men for det meste pinelig Franskelsk.

Eg har tygd kammer i Danmark, trur eg, delt eit omkledningsrom med ein stor okse, i Spania. Eg har sunget med Lucy i Modena og Chrissie i Roma. Eg festa med Lemmy i, hmm. hugsar ikkje. Eg har gått frå Lisboa til Faro (via Seoul), der eg hadde ferie. Eg gjennomførte ein suksessfull demring-razzia i Arbonne. Vi hadde ein elg som gjekk gjennom framruta på vegen frå Stockholm til Narvik og...du skjønner sikkert.

Poenget eg leder til er egentlig om dette flotte og rikelig diverse Europa.

Ikkje lenge sidan, eller var det nylig? var vår kjære manager beten i ankelen av turné manageren, alias Edderkopp, som utilsikta ankom frå Australia til Italia via ein banan-båt, derved reisande uten dei nødvendige dokument krevd å kome med dokumentert akkseptabel frukt, inn i EU; så kva gjekk gale?

No, har alt i denne Idiotiske Konfederasjonen, å ja det er det!, blitt emne til sin egen snurr-bart-direktiv, og kvart direktiv er tvunget av sin egen snurr-bart-byråkrat frå herav kjent som SBDar, og medan gjer våre ubedde, eller mista, som i 'kan ikkje gå god for', eller som vi brukte å seie i Hounslow...kast ned i toalettet kring ein konservativ anslått verdi av 2 milliardar pund, det er riktig 2,000,000,000 pund kvart år i denne administrasjonssektoren aleine. Angivelig.

Angripar-superkrefta, det er meg, føler at opplagringa av SBDar i Bryssel og i område-depot slik som London, Berlin, Roma, Madrid osv., er ein nær trussel mot mitt intellektuelle, moralske og fysiske velferd, og la oss ikkje gløyme frihet.

Eg har motteke topphemmelig og livsviktig hjelpeinformasjon frå ein høgrangert presseoffiser, at desse SBDane kan slå til 'willy nilly', kvar som helse innan det aktuelle og prosjekterte EU, berre 45 minutt etter at alle diktar var diktert...men vanligvis snarare.

I vårt Idiokrati, er SBDar bananer, det er riktigt, Snurr-Bart-Byråkrater og Bananer er faktisk det samme; begge er paradoksalt både dødlige våpen og lovlige galninger.

Berre forestill deg tusenvis av dei, detter ut av himmelen, på haudet ditt, og gjer deg så ubevegelig ved å knyte deg opp i rød tape...gale nok seier du kanskje, men etter på vert det oppdaga at dei er grå og gummiaktige, frølause, infertile og nesten smaklause, det ville vere SBDane...og...bananene....Det ville legge til ydmykelse til kapitulasjon. Ingen poeng i å gå til 'The Hague', den er kompromitert og ein del av heile opplegget.

Motstand er plagsomt. Ytre eit ord av fornuft og den Cavendiske støttegruppa vil ta affere; du skal snart bli klar over at Kinesisk kviskring fører til beskyldinger av Europfobi, Xenofobi, Sigatofobi, Fruktofobi og kviskrande Byråfobi. Så du vil uungåelig bli sikta med den fryktlige forbrytelsen av forhåndsdømming, av den grunn er vidare fremming av lovgivningen på beina..ganske rart eigentlig, når du stopper å vurdere at dei prøver å gjere oss alle like og likevel kan vi ikkje lenger kritisere, eller verre, spøke om nokon grupper av likheit utan å bryte lova.

Ettere desse beskyldningane med deira ledsager hissing og fingerpeiking kjem det faktisk sjølvsagt ein grundig villskap, metaforisk i media, under-skjønnsomt, sjølvsagt, og bokstavelig kring anklane, spår undergang før du kjem i nærheten av ein rettsal av ekte rettferd.

Så, SBDane er begge to dødlige og lovlige, og er også beskytta artar...over kritikken. Men la oss vere rettferdige, er dei misbrukt av samfunnet? Kor mange vert kasta vekk uetne... eller neglisjert eller trøka og skrelt?

Så godt som eg kjenner dei, har eg mistanke om at SBDane er beskytta mot dette ved å skrive eitt nytt direktiv som tvinger dei gode sjølve til å bli forbrukt på punktet der dei blir kjøpt. Ett kvotient ville være forsiktig introdusert, tilsynelatande som sunnhetsmål, for å kjempe mot tjukkheit. Derav vil våre kalium fortæringar vere mandat og heretter kontrollert gjennom lokale helsesenter og rådhus. Lovovertredarar vil bli sendt til eit kurs med re-utdannelse ved the Internasjonale Nettverket for Forbedringa av Bananer Og Plantasjer (INFBOP), det finnest faktisk.

Her er eit utdrag av litt E.U. Idiokratisk, og fryktelig tvingande lovgivning re: bananer..

III. SORTERINGA Sorteringa er bestemt av:

- lengda av den etande blaute massa av frukt, uttrykt i centimeter og avmålt langs den konvekse flata frå blomstringsended til den andre enden,

- graden, dvs. målet, i millimeter, av tjukkelsen av en tverrgåande avdeling av frukta mellom den leterale flata og midten, lodrett langs aksa.

Anbefalt frukt for måling av lengde og grade er:

- median fingeren på ytre rad av hånden,

- fingeren nærmast kuttdelen av hånden, på ytre rad av klyngen.

Minimum lengde som er tillatt er 14 cm og minimum grad som er tillatt tillatt er 27 mm.

Det er berre eitt lite utdrag av det ufordøyelige sludderet tvunget på oss i ein aukande mengde, å, gløymde eg bøyge delen?...Dumme meg...det er ein regel som dekkar kurven på ei banan; i alle bananklasser, emne til spesialprovisjon og toleranse, sjølvsagt...alt forsiktig detaljert. Føler du deg ikkje fornærma av at Idiokratiet brukar pengane dine på kva fruktarar kan gjere perfekt uten deira hjelp? Svar meg...eller så vil eg ha deg regulert!

Det er rettferdig en lille avdeling av det ufordøyelig søppel tvunget på oss for en noen gang i tiltagende rate, oh did JEG glem det bøy bit?... Dum meg... det er en reguleringen avdekker krumningen inne en banan; inne alle klassene av banan, under forutsetning av spesiell det å skaffe og toleranse naturligvis... alle forsiktig detaljert. Tror du ikke stemning krenke det det Idiocracy bruker din pengene på hva fruiterers kanne gjøre aldeles frisk uten deres hjelpe? Svaret meg... eller I'll har du regulere!

Uansett tvilar eg på at ein einaste av dei bananene du vil sjå på det nye DP album coveret, fann vegen til EU. Så kva er ametyst?

Vi eter allerede GM mat; det er ikkje noko imformasjonslapp på bananer er der? Alt vi får er eit klistremerke som har merket til produsenten, og den er lur å sjekke.. Chiquita...hmmm...sounds yummy!

Vi er fortalt at GM kreftene vil hjelpe land som Afrika; men vi har allerede eitt verdsmat overskudd og det det kostar å spraye og så frø vil putte desse fattige folka djupare inn i gjeld, og blir til siste meir beholden av fienden. Ja, det er på tide å bruke DET ordet.

Sjå på Zimbabwe; gjennom skammelig uoppmerksemd har det blitt tillat å bli redusert, ulikt andre som har blitt redda frå dei sjølve, og frigjorde fra deira stolte soubriquet, av å vere 'Brødkurven til Afrika', til ein konkurs og svolten nasjon; dette er fruktbar jord for ufruktbare avlingar og ei fast gjeld. Alle dei organiske og konvensjonelle produserte vil forsvinne og valget vil vere vekke for alltid, sjå kva som skjer i Canada. Men, av hensyn til ein liten konglighet skal vi alle bli redda....

Er det sant, lurer eg på? Eksiminasjonen av fire hundre 400 GM farmer, i Amerika, viser ingen økt ytelse, ingen forbedra næring og ingen reduksjon av sprøyting. Viss det er slik må vi konkludere med at profitt, ingenting gale med profitt, er den einaste grunnen til promotering av eit farlig eksperimentelt program som er framsynlig både uvendbar og katastrofal. Desse folka må bli stoppa. Eg vil stemme på ein politikar, som vil kjempe mot dette.

Stewart Wells, Presidenten av den Nasjonale Gårdbrukar' Foreining av Canada, seier at løfter om høgare ytelse og lavare omkostningar har ikkje blitt materialisert. Faktisk, '.. denne vitenskapelige revolusjonen har brakt meir utgifter, bekymringer om forureining av fugler og bier, bry ikkje dykk om grenser og, fælast av alt, ein tilbakevending til bruk av svært giftige kjemikaliar som ikkje burde vere noko del av vår moderne matproduksjon'

I England er vårt GM Vitenskap Anmeldelses Panel fullpakka med forskarar, ansatt avi biotekniske monster slik som Monsanto og Syngenta. Ein av dei få sjølvstendige, Dr. Carlo Leifert, professor av økologisk landbruk ved Newcaste Universitetet, følte at det var nødvendig at han slutta, når utrulig nok, Dr. Andrew Cockburn, av Monsanto, vart spurt om å gjere fyrste utkast av rapporten. Det er ingen overaskelse...den rapporten etterlet dørene åpne for GM produksjon i England.

Stewart Wells, hvis land spydleda Frankenstein Crops, seier vi må halde på å bli galne.

Politisk press vil byggast opp idet dette blir eit emne, og til slutt vil rotasjonen lagt til nedslitinga og 'obfuscation' vil etterlate folk i villrede, som vanlig. Trusslar om sanksjonar fra dei med ein interesse vil til slutt tvinge desse ingrediensane ned i halsane våre, for enorm profitt for du-veit-kven.

Men...tilbake til Europa...

...og dei fryktlige...svarande-for-ingen...sosiale tekninarane (Å ja, det er dei!)

Italia og Tyskland har svinga handveskar på kvarandre over store emner av øl og strandhandklede, eg elskar det, medan SBBane blir synlig opphissa, av muligheten om at reguleringen av desse 'anomaliane' for det gode i oss alle... Men det må vente til dei har funnet ut findetaljane om pølseproblema, vin-dudane kan ikkje vente på den, og ODA (Oste Definisjons Avdelinga) sine problem med Cheddar ett sted og Feta en stil...Nei, eg tar feil, det treng ikkje vente, det ryktar seg, hmmmm, at Avdelinga av Informasjon for Kulturelle Kjøkken Vanar som Eter I seg vår Demografiske Stabilitet, eg fann på den, vil med ein gang ta opp saka, og vi vil ikkje trenge å bekymre oss om det, siden vi skal veldig snart bli normalisert.

Ein følelse av heimhøyrigheit og ein følelse av hensikt er det vi treng for å forbli glade, ikkje regulering...og vertfall ikkje forbud...det virkar aldri. Ha litt respekt, folkens. Vive la difference som dei seier i Frankrike.

I 1971 runda alle handelsmenn opp prisane, og introduserte med det, for det ny-helberedte u-Marshall-planske folket, eit ferskt ord...inflasjon...Wow! Du har aldri hatt det så bra...oops!

Etter-Euro prisar har fulgt samme mønsert, ikkje sant...ting er mykje dyrare..forutsigbart.

Du kan ikkje få noko fornuft ut av vanlig pengesystem, med mindre du er politisk og kulturell samanbundne, slik som USA, og der er problemet. Vive la farging difference! som dei seier i Hunslow.

Vel, vel..

Cheers,
Ian Gillan

Copyright © Ian Gillan 2003

Banan-gal fotnote:

Engelske Helse og Sikkerhets offiserar er dei einaste håndhevarane i Europa som tvinger ei gruppe omfarande akrobatar, frå Russland, til å bruke....harde hattar (hjelmar)

Noko slikt skjer kvar dag i England, galne hunder som vi er.

Eit nylig spørreskjema fastslo at Engelske folk er dei mest uærlige folka i Europa... på alle punkt, borsett frå ein, og det er når ein fyller ut spørreskjema; som er når dei er mest samvittighetsfulle..Seier dei.

Returner til:
return to DF index