The complete lyrics - all in good time

23 Chandra's Coriander

(Gillan, Morris) Frå Ian Gillan albumet Dreamcatcher

Nokon gonger har eg ein ide til ein låt, men veit ikkje korleis eg skal få den til å fungere, så eg endar opp med to tilsynelatande urelaterte opplevingar kombinert for å fortelle historia.

Det er ein plass nær heimen min som er geologisk primitiv: så mykje at overflata - steinane og skogen som går ned mot sjøen - er resultatet av ein voldsom landskliing som skjedde i det forrige århundret - ganske nylig relativt sett.

Eg går der ofte og føler vindunderet av å vandre inn i underveksten eller å klatre på fjellhyllene. I føler at, no og då, vil eg trakke på ein bit av bakke derpå ingen andre menneske har trakka. Det er ein djupt spirituell plass der eg finner fred og inspirasjon.

And then - I was with Roger Glover, walking along an Algarvean beach swathed in mist, discussing the renaissance of our music, albeit a difficult rebirth.

Og då - Eg var med Roger Glover, vandrande langs Algarve stranda dekka i tåke, diskuterar renessansen av vår musikk, til tross for ein vanskelig gjennfødelse.

Den kvelden drog vi til 'India', Chandra Patel sin restaurant i Almancil. Chandra forklarte historia om hans coriander saus og Roger sitt unøgde blikk forsvant for fyrste gong sidan han ankom til Portugal.

Chandra's Coriander

(Gillan, Morris)

The ripples in the river
Giving way to waterfalls
The canopies of the forest
Where the ghosts of long forgotten gods
Lie at peace with simple things
And the parts of us that whisper
And say hey
This is a moonlight trip

It's an old abandoned route
And the dust of centuries
Obscures the many signs
It is beyond the wit of man
To farm the sea
As he farms the land

Chandra, Chandra
Chandra's coriander
Chandra, Chandra
It's been a long time
Since anybody walked this way

The mother of a genius
Gets to know the golden rule
A generation passes
And her daughter gives birth to a fool
Tomorrow's child
A primitive soul
The ancient spirits whisper
And say
Hey this is a moonlight ride

From the ruins and filth
The arrogance and pride
The phoenix will rise
Witness to the path he chose
She walks with eyes
Forever closed

Chandra, Chandra
Chandra's coriander
Chandra, Chandra
It's been long time
Since anybody walked this way

Returner til:
back to the Wordography index