The complete lyrics - all in good time

72 She Thinks It's A Crime

(Jackson)
En spesial utgave fra Ian Gillans albumet One Eye to Morocco

Med en dyster mine spurte den elskverdige B om denne sangen kanskje kunne være om henne. Greit nok spørsmål syntes jeg, for en eller to i fortiden - Don't Hold me Back og Hole in My Vest for eksempel - har vært inspirert av personlige begivenheter. Men i denne situasjonen var jeg i stand til å berolige henne med at noen andres kone fortjente min oppmerksomhet.

Den noen andre var/er en venn, så identiteten må holdes skjult, men jeg kan forsikre deg om at hun hadde en karakter som bare kan rime med 'twitch' (rykk).

She Thinks It's a Crime

(Gillan, Morris)

I put my bags down for a minute
I put the phone down for a while
I must have done something bad and wicked
Or I'd have got more'n just an evil smile

It's not my job to see the future
Right now is bad enough
But if I don't get out of here
It's going to get worse
It's going to get rough

All day, all night
Forever moaning
I think it's a sign
All day, all night
Whatever I do
She thinks it's a crime

I throw my hands up in surrender
She put her foot down, I rest my case
She's gonna hurt me now and forever
With that bad look on her face

Now the future's not too certain
Thinking about it makes me twitch
But if I don't get out of here
It's going to get worse
If I stay with that girl

All day, all night
She won't stop moaning
I think it's a sign
All day, all night
Whatever I do
She thinks it's a crime

Returner til:
back to the Wordography index